Agregandado w Chacie Numinosum

Sat Jul 24 2021 at 05:00 pm to 11:00 pm UTC+02:00

Chata Numinosum | Warsaw

Chata Numinosum
Publisher/HostChata Numinosum
Agregandado w Chacie Numinosum -------ENG below------
Agregandado jest toruńskim zespołem muzycznym wchodzącym w skład grupy n obrotów, powstałym, by grać na potańcach muzyki tradycyjnej z różnych zakątków Europy. W efekcie na repertuar agregandado składają się kujawiaki, szwedzkie polski oraz szereg tańców z rodowodem od Kurpi aż po Bretanię. Brzmienie agregandado wzorowane jest na wykonywanej przed laty tradycyjnej muzyce kujawskiej oraz skandynawskiej w przekonaniu, iż mają one istotne cechy
wspólne. Jednocześnie aranżacje wykonywanych utworów są wyrazem gustów i wrażliwości poszczególnych muzyków. Paletę barw dźwiękowych tworzą skrzypce, lira korbowa i kopia basów kujawskich, w pomiędzy które wpasowuje się drewniany flet poprzeczny prowadząc melodię i zdobiąc subtelnym dźwiękiem.
Koncert z potańcówką poprzedzony zostanie instruktażem dotyczącym podstaw tańców tradycyjnych oraz warsztatami tańców szwedzkich, które umożliwią uczestnikom czynny udział w
zabawie.
Plan gry:
17:00-19:00 warsztaty tańców skandynawskich
20:00-23:00 koncert i potańcówka
Skład koncertowy:
- Irena Gulewicz – lira korbowa
- Martyna Różańska – basetla
- Dariusz Rybiński – drewniany flet poprzeczny
- Izabela Strąk – skrzypce, bęben obręczowy
- Dominik Wóltański - skrzypce
ZAPRASZAMY!!!
---
JEŚLI:
- jesteś przeziębiony/a
- nie czujesz się dobrze
- masz kaszel
- masz stan podgorączkowy
- ból głowy
PROSIMY ZOSTAŃ W DOMU!
---
Wydarzenia odbywają się w ramach Festiwalu Otwarty Jazdów 2021 współfinansowanego przez Biuro Kultury Miasta Stołecznego Warszawy
----ENG---------
Agregandado is a music group from Toruń established to play traditional music to dance from various parts of Europe. As a result, the aggregandado's repertoire includes kujawiaks, Swedish Polskas and a series of dances with a lineage from Kurpie to Brittany. The music of the aggregandado is modeled on the traditional Kujawan and Scandinavian music performed in the past, in the belief that they have important common features.
common. At the same time, the arrangements of the pieces performed are an expression of the tastes and sensitivity of individual musicians. The palette of sounds consists of a violin, hurdy-gurdy and a copy of the Kuyavian bass, between which a wooden transverse flute fits, leading the melody and decorating with a subtle sound.
The concert will be preceded by instructions on the basics of traditional dances from Scandinavia, which will enable the participants to actively participate in the concert andhave fun.
Schedule:
17:00-19:00 workshops
20:00-23:00 concert and dancing
Band consists of:
- Irena Gulewicz - hurdy-gurdy
- Martyna Różańska - basset
- Dariusz Rybiński - wooden transverse flute
- Izabela Strąk - violin, frame drum
- Dominik Wóltański - violin
FEEL MOST WARMELY INVITED !!!

Event Venue & Nearby Stays

Chata Numinosum, Jazdów 3/5, Warsaw, Poland

Sharing is Caring:

More Events in Warsaw

Szkolenie Oldtime Kettlebells
Sun Jul 25 2021 at 01:00 pm Szkolenie Oldtime Kettlebells

Akademia Kettlebells Warszawa

Cuban Salsa Solo Crash Course (S)
Sun Jul 25 2021 at 02:00 pm Cuban Salsa Solo Crash Course (S)

The Cuban Place

Stretching nad Wis\u0142\u0105
Sun Jul 25 2021 at 02:00 pm Stretching nad Wisłą

Pomost 511

psiknik nad wis\u0142\u0105 \/ piesapol x fala
Sun Jul 25 2021 at 02:00 pm psiknik nad wisłą / piesapol x fala

Fala - Pawilon nad Wisłą

Warszawska suwerenno\u015b\u0107 \u017cywno\u015bciowa \/\/ Biennale Warszawa
Sun Jul 25 2021 at 03:00 pm Warszawska suwerenność żywnościowa // Biennale Warszawa

Motyka i Słońce

Spot Fabia Club Polska - Mazowsze \u201921
Sun Jul 25 2021 at 04:00 pm Spot Fabia Club Polska - Mazowsze ’21

PGE Narodowy

Plenerowy koncert zespo\u0142u Cliver
Sun Jul 25 2021 at 06:00 pm Plenerowy koncert zespołu Cliver

Baseny Kora

D\u017ceeeeeeeem! #98
Sun Jul 25 2021 at 07:00 pm Dżeeeeeeeem! #98

StertaScen

Koncert Trio Artio
Sun Jul 25 2021 at 07:00 pm Koncert Trio Artio

Austriackie Forum Kultury / Österreichisches Kulturforum Warschau

Lato na Pradze \u2022 Pink Freud \u2022 25 lipca 2021
Sun Jul 25 2021 at 08:00 pm Lato na Pradze • Pink Freud • 25 lipca 2021

Praga Centrum

20-lecie Kabaretu Neo-N\u00f3wka | Warszawa
Sun Jul 25 2021 at 08:00 pm 20-lecie Kabaretu Neo-Nówka | Warszawa

Amfiteatr w Parku Sowińskiego

Warsaw is Happening!

Never miss your favorite happenings again!

Explore Warsaw Events