Thumbscrew

Tue Jul 06 2021 at 06:00 pm

Jazzhus Montmartre, Copenhagen | Copenhagen

Jazzhus Montmartre, Copenhagen
Publisher/HostJazzhus Montmartre, Copenhagen
Thumbscrew Mary Halvorson (Guitar / US)
Michael Formanek (Bass / US)
Tomas Fujiwara (Drums / US)
ENGLISH BELOW
Denne amerikanske trio blev til ved et tilfælde! De tre musikere var alle blevet hyret til et tilfældigt job, men fandt ud af, at deres musikalske kemi var så unik, at de fortsatte samarbejdet. Med tiden har de oparbejdet stor respekt fra et taknemmeligt publikum for deres evne til at indgå i et nærmest telepatisk samspil. Med denne trio er vi henne i den del af jazzen, der kræver en smule mere opmærksomhed end normalt.
Musikken er åben, levende, humoristisk og ikke mindst udfordrende. Når man er hoppet med på vognen, er man garanteret en stor og tilfredsstillende oplevelse. Så tag plads, spænd sikkerhedsbæltet, hold godt fast med tommelfingrene og lad Thumbscrew vise vejen ind i deres unikke musikalske univers.
Dør: 18:00
Koncert: 20:00
Restauranten er åben inden koncerten.
______________
This American trio was created by a coincidence! The three musicians had all been hired for a random job but found that their musical chemistry was so unique that they continued the collaboration. Over time, they have gained a great deal of respect from a grateful audience for their ability to engage in an almost telepathic interplay. With this trio, we are in the part of jazz that requires a little more attention than usual.
The music is open, lively, humorous, and not least challenging. But if you have jumped on the bandwagon, you are guaranteed a great and satisfying experience. So, take a seat, fasten your seat belt, hold on tight with your thumbs and let Thumbscrew show the way into their unique musical universe.
Doors: 6 PM
Concert: 8 PM
Our restaurant is open before the concert.

Event Venue & Nearby Stays

Jazzhus Montmartre, Copenhagen, Denmark

Tickets

Sharing is Caring: