Medea

Wed Mar 09 2022 at 01:00 pm to Sun Apr 10 2022 at 05:00 pm

Skuespilhuset | Herlev

Det Kongelige Teater
Publisher/HostDet Kongelige Teater
Medea
Advertisement
MEDEA
Hvordan kan vreden bringe nogen sjæl så langt ud, at den blindt lader mord følge på mord? Intet er helligt, når den ydmygede og undertrykte tager hævn. Ingen er uskyldig.
Oplev Signe Egholm i rollen som Medea, der er blevet forladt af sin mand. Jason, spillet af Rasmus Bjerg. Medea vil af opportunistiske og strategiske hensyn gifte sig med kongedatteren i Korinth, hvor Medea og han har søgt tilflugt med deres sønner. Medea er forrådt af den mand, hun elsker og har ofret alt for. Som kvinde og fremmed er hun dobbelt udsat. Udstødelse, fornedrelse og ydmygelse presser hende ud på kanten af det menneskelige. Skarpsindigt og kynisk flytter hun mændene omkring sig som brikker i et nådesløst og barbarisk spil om hævn.
Euripides’ Medea er en grusom og mørk fortælling. Det er en kvindes fortælling og en grundmyte i verdensdramatikken, der lader os kigge ned i menneskets
allermørkeste dyb. Til alle tider sætter Medea forholdet mellem mand og kvinde på spil. Euripides viser os kvinden og mennesket Medea i al sin skrøbelighed
og i sit voldsomme had.
Skuespillets husinstruktør Sigrid Strøm Reibo iscenesatte i 2019/2020 klassikerne Penthesilea af Kleist og Brechts Mutter Courage og hendes børn. Sammen med den tyske scenograf Katrin Nottrodt skaber hun en nærværende og kraftfuld forestilling om en kvindes hævn i en maskulin verden.
Bikubenfonden støtter Skuespillets kosmopolitiske identitet.
ENGLISH VERSION
MEDEA
How can anger bring any soul to such a point where murder blindly follows murder? Nothing is sacred when the humbled and oppressed take revenge. No one is innocent.
Experience Signe Egholm in the role of Medea, who has been abandoned by her husband, Jason, played by Rasmus Bjerg. For opportunistic and strategical reasons, Jason seeks to wed the daughter of the King of Corinth, where he and Medea have sought refuge with their sons. Medea is betrayed by the man she loves and for whom she has sacrificed everything. As a woman and stranger, she is doubly vulnerable. Exclusion, degradation and humiliation push her to the human edge. A sharp and cynical soul, she manipulates the men around her like pawns in a ruthless, barbaric game of revenge. Euripides’ Medea is a cruel and dark tale. A female epic and founding myth of world drama that enables us to peer into the darkened abyss of humanity. At all times, Medea brings the relationship between man and woman into question. Euripides depicts the woman and person Medea in all her fragility and ferocious hatred.
In 2019/2020, house stage director of the Royal Playhouse, Sigrid Strøm Reibo, staged the classics Penthesilea by Kleist and Brecht’s Mutter Courage und ihre Kinder. Together with German set designer Katrin Nottrodt, she has now created an evocative and powerful performance about a woman’s revenge in a masculine world.
The Bikuben Foundation supports the Drama Department’s cosmopolitan identity.
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

Skuespilhuset, Sankt Annæ Plads 36, Copenhagen, Denmark, Herlev, Denmark

Tickets

Sharing is Caring: