Dancing with the elements ~ Water

Tue Jun 29 2021 at 06:00 pm to 07:30 pm

Mother NorthTømmerupvej 73, 2770 Kastrup, 2300 Copenhagen, Denmark | Copenhagen

Dancing with the elements ~ Water VAND flyder.
Vand er spejlet af alt, som vi ikke kan se. Det har evnen at vise os forskellige verdener: hvad er under overfladen, og hvordan ser vi os selv? Lad dig flyde på livets flod. Lad dig rense og lad dine tårer flyde.

Gennem alle tider og alle former for spiritualitet er elementerne blevet æret og fejret.
Vi består af elementerne. Vi har jord i vores knogler, vi består hovedsagelig af vand, vi har ild i kraft af vores fordøjede og drive og ikke mindst er luften den ånd vi drager ind hver gang vi trækker vejret.
Føler du allerede en stærk forbindelse til et bestemt element? Eller er der måske et element, som ikke er særlig aktivt i dit liv? Eller vil du lære at udtrykke denne forbindelse med urkraften som bevægelse?

Gravity Flow byder nu på 4 mini workshops, hvor vi ærer og danser elementerne. Lær hvordan du kan forbinde dig til jord, ild, vand og luft. Hvordan bruger du dem og bevæger dem i dig til støtte for din livsglæde, din urkraft og dit personlige udtryk.
I denne workshop-serie forbinder vi os med et bestemt element på hver dato. Efter en komplet serie skaber vi et åbent rum til at forbinde dans og elementernes kraft med naturen.

Datoer:
1. juni 2021 – Jord
15. juni 2021 – Ild
29. juni 2021 – Vand
13. juli 2021 – Luft
16. juli 2021 – Rum/Æter
Du er velkommen til at deltage i alle datoer, men det er ikke krav.

Kurset undervises på engelsk, men du er velkommen til selv at tale dansk.
VAND-Kurset er den 29. juni 2021 fra kl. 18.00 - 19.30
Adresse: Tømmerupvej 73, 2770 Kastrup
Pris: 200kr
For tilmelding skriv til: [email protected]
Du er først sikret din plads, når vi har modtaget din betaling.

Denne workshop udbydes kun til en mindre gruppe da vi ønsker at skabe trygge rammer og plads for den enkelte til at blive set og hørt.

Kurset udbydes af Gravity Flow:
Bella er danser, scenekunstner og Yogalærer
Gitte er yogaterapeut, Shamanistisk behandler og underviser.

Vi følger selvfølgelig gældende regler og tager vores forbehold ift. Covid-19 og vi beder dig derfor blive hjemme, hvis du har symptomer på sygdom.

____________________________________________________
ENGLISH:

WATER is flowing.
Water is the mirror of what we cannot see. It has the ability to show us different worlds: what is underneath the surface and how do we see ourselves? Let yourself flow with the flood of life. Let yourself be cleansed and your tears running.

Life is about the elements and their energic expressions that have always been worshipped throughout different times and cultures.
We all consist of the elements. We have minerals in our bones, we are most of all composed of water, we have the power of fire in our digestion and drive, and last but not least, the air is the spirit that we breathe in every time we inhale.
Are you already feeling a strong connection to a certain element? Or is there one that might not really be present in your life? Or do you want to learn to express this primordial connection as movements?

Gravity Flow offers 4 mini workshops where we honour and dance the elements. Learn how to connect yourself with earth, fire, water and air. Learn how to activate them in yourself as a support for your zest of life, your primordial power and your personal expression.
In this workshop-series we are connecting to one specific element on each date. After one complete series, we create an open space for connecting dance and the power of the elements with nature.

Dates:
1st June 2021 – Earth
15th June 2021 – Fire
29th June 2021 – Water
13th July 2021 – Air
16th July 2021 – Space
You are welcome to join all dates, but it is not required.

The Workshop will be guided in English but you’re welcome to express yourself in Danish.
The WATER-workshop will take place on 29th June 2021 from 18.00 – 19.30
Address: Tømmerupvej 73, 2770 Kastrup
Price: 200kr
To book your spot write to [email protected]
Your spot is saved when we received your payment.

This workshop will be offered to a small group only to provide space to move and focus on each individual.

The workshop is presented by Gravity Flow:
Bella is a dancer, performance artist and yoga teacher.
Gitte is a yoga therapist and shamanic teacher.

To reduce the risk of infection there’s a limited number of participants and we follow the recent guidelines to provide a safe surrounding.

Event Venue & Nearby Stays

Mother NorthTømmerupvej 73, 2770 Kastrup, 2300 Copenhagen, Denmark, Copenhagen , Denmark

Tickets

Sharing is Caring: