Yin Yoga Diploma for Teachers and Practitioners: In-person (Warszawa)

Fri Sep 29 2023 at 02:00 pm to Mon Oct 02 2023 at 12:00 pm

MYyoga Warsaw | Warsaw

5 Elements - International School of Yoga and Movement
Publisher/Host5 Elements - International School of Yoga and Movement
Yin Yoga Diploma for Teachers and Practitioners: In-person (Warszawa)
Advertisement
This our 44th batch of the Yin Yoga course!
Classes are from 7am to 5pm with breaks.
This course is also a module of our 300TTC Advanced Teacher Training in 5 Elements Yoga, but is suitable for everyone with some yoga experience.
Yin Yoga is a therapeutic yoga practice which benefits the bones, joints, muscles, fascia and the nervous system. It derives its knowledge from the Hatha yoga and Chinese Medicine traditions and is the closest to the most ancient descriptions of yoga. This course is for all mind-body practitioners and anyone interested in deepening their Yin Yoga practice.
LIMITED SPOTS AVAILABLE
Yin yoga is suitable for practitioners of all levels, from fitness freaks to bedridden patients and it can benefit all these populations. It can improve the following conditions:
-muscular pain
-muscular stiffness
-joint stiffness
-joint pain
-back pain
-insomnia
-anxiety
-chronic fatigue
-MS and other inflammatory neurological disorders
The Yin Yoga Teacher Diploma is a 30h complementary course suitable for yoga teachers, fitness and Pilates instructors, physiotherapists, mind-body therapists, educators etc.
The course includes, theory, practice (38 asanas) handouts and certificate.
If you are not a yoga teacher yet, learn about our 200h teacher training courses.
Info: [email protected],
http://www.yoga5elements.com -> Courses
POLSKI
To już nasza 47 grupa kursu Yin Jogi!
Zajęcia trwają od 7:00 do 17:00 z przerwami. W pierwszy dzien kursu zaczynamy o godz 14.
Ten kurs jest również modułem naszego zaawansowanego szkolenia nauczycieli 300TTC w jodze 5 elementów, ale jest odpowiedni dla każdego, kto ma pewne doświadczenie w jodze.
Yin Yoga to terapeutyczna praktyka jogi, która korzystnie wpływa na kości, stawy, mięśnie, powięź i układ nerwowy. Swoją wiedzę czerpie z tradycji Hatha Jogi i Medycyny Chińskiej i jest najbliższa najstarszym opisom jogi. Ten kurs jest przeznaczony dla wszystkich praktykujących poprzez ciało i umysł oraz wszystkich zainteresowanych pogłębieniem praktyki Yin Jogi.
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA
Yin joga jest odpowiednia dla praktyków na wszystkich poziomach, od maniaków fitnessu po obłożnie chorych pacjentów i może przynieść korzyści wszystkim tym populacjom. Może poprawić następujące warunki:
-ból mięśni
-sztywność mięśni
-sztywność stawów
-ból stawu
-ból pleców
-bezsenność
-lęk
-chroniczne zmęczenie
-SM i inne zapalne zaburzenia neurologiczne
Dyplom nauczyciela jogi Yin to 30-godzinny kurs uzupełniający odpowiedni dla nauczycieli jogi, instruktorów fitness i pilates, fizjoterapeutów, terapeutów umysł-ciało, edukatorów itp.
Kurs obejmuje teorię, praktykę (38 asan), materiały informacyjne i certyfikat.
Jeśli jeszcze nie jesteś nauczycielem jogi, zapoznaj się z naszymi 200-godzinnymi kursami dla nauczycieli.
Informacje: [email protected],
http://www.yoga5elements.com -> Kursy
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

MYyoga Warsaw, ,Warsaw, Poland

Sharing is Caring: