Posvet na temo "Nasilje v športu" (Violence in Sport Conference)

Fri Dec 10 2021 at 09:30 am to 01:30 pm

Športno društvo GIB | Ljubljana

Posvet na temo "Nasilje v \u0161portu" (Violence in Sport Conference)
Advertisement
Vabimo vas na posvet na temo Nasilje v športu, ki bo 10. decembra 2021 v Športnem društvu GIB Ljubljana.
Skozi obsežno mednarodno raziskavo znotraj projekta SONKEI smo ugotovili, da se nasilje v športu pojavlja nad pričakovanji pogosto, v različnih oblikah (fizično, verbalno, psihično, seksizem, homofobija, diskriminacija, ...) tako na medvrstniški ravni kot tudi na relaciji trener – športnik.
Ugotovili smo tudi, da se o tem premalo govori, nasilje v športu ostaja tabu tema, ki se jo športni delavci ne zavedajo, oziroma o njej ne govorijo. Hkrati pa vpliva na občutek varnosti pri športni vadbi, zdrav razvoj otrok in mladih, prijetno vzdušje ter nenazadnje tudi na uspešnost športnikov. Zato želimo skozi posvet odpreti prostor za dialog in skupno raziskovanje, kako našim športnikom omogočiti varno, prijetno in spodbudno športno vadbo.
Posvet bo potekal v angleškem jeziku in je brezplačen. Število mest je omejeno, zato je potrebna prijava (glej razdelek Vstopnice). Na voljo bo tudi prenos v živo.
-----------------------------------------------------------------
We invite you to a conference on Violence in Sport, which will be held on December 10, 2021, at the Sportno drustvo GIB Ljubljana.
Through extensive international research within the SONKEI project, we found that violence in sports occurs above expectations often, in various forms (physical, verbal, mental, sexism, homophobia, discrimination, ...) both at the peer level and in the coaching relationship - athlete.
We also found that there is not enough talk about it, violence in sports remains a taboo topic that sports workers are not aware of, or do not talk about. At the same time, it affects the feeling of security in sports training, the healthy development of children and young people, the pleasant atmosphere and, last but not least, the performance of athletes. Therefore, through the consultation, we want to open a space for dialogue and joint research on how to provide our athletes with safe, pleasant and stimulating sports training.
The conference will be held in English and is free of charge. The number of seats is limited, so registration is required (see Tickets section). Live streaming will also be available.
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

Športno društvo GIB, Drenikova 32, Ljubljana, Slovenia

Tickets

Sharing is Caring: