FUNCTIONAL THERAPEUTIC MOVEMENT INTRODUCTION M/ BEN CORMACK

Thu Mar 03 2022 at 08:00 am

Clarion Hotel The Edge, Tromsø | Tema

Faggruppen for idrettsfysioterapi og aktivitetsmedisin
Publisher/HostFaggruppen for idrettsfysioterapi og aktivitetsmedisin
FUNCTIONAL THERAPEUTIC MOVEMENT INTRODUCTION M\/ BEN CORMACK
Advertisement
FAGGRUPPEN FOR IDRETTSFYSIOTERAPI OG AKTIVITETSMEDISIN INVITERER TIL ÅRSMØTESEMINAR MED BEN CORMACK I TROMSØ.
TEMA: FUNCTIONAL THERAPEUTIC MOVEMENT INTRODUCTION, LOW BACK PAIN STRATEGIES + LOWER/UPPER LIMB
Dato: 3. og 4. mars 2022
Sted: Clarion The Edge, Tromsø
Kursavgift:
Medlem FIFA: kr.3900,-
Medlem NFF: kr.4500,-
Andre: kr.5500,-


BEN CORMACK
Ben Cormack eier og driver Cor-Kinetic. Ben er har sin kliniske bakgrunn i sportsfysioterapi, rehabilitering, smerteforskning og trening gjennom de siste 15 årene. Han har spesialisert seg innen en bevegelses- og øvelsesbasert tilnærming, og legger vekt på undervisning og det å ha pasienten i fokus.
Cor-Kinetic underviser både medisinsk personell i privat og offentlig praksis og trenere i profesjonelle idrettsklubber i Storbritannia og Europa i sin tilnærming til trening og rehabilitering.
Ben Cormac er også en populær internasjonal foreleser. Han holder kurs og deltar på konferanser over hele verden. Se https://cor-kinetic.com for mer info.

Ben Cormack´s beskrivelse av kurset
This is NOT just another exercise course about sets and reps! It is about applying movement and exercise to people in pain. Exercise and movement are fantastic tools to help our patients but the complexity and uncertainty often present in clinical practice can make its application tough especially with painful problems! What’s the best exercise? Will my patients enjoy or even do it? What if I underload, overload or even make them worse? What does the evidence say I should do? How do I communicate this with my patients? Couple this with many of the current concepts in exercise & fitness simply not applying well to people in pain and this can be frustrating for therapists and patients alike. The amount of information out there on this subject can be overwhelming, confusing and time consuming to process and we need to learn how to cut through the noise quickly to get to what really matters to help our patients.

Functional therapeutic movement enables you to navigate this uncertain environment by guiding you in making sense of the evidence around exercise and its application, in a way that will practically apply to your patients in clinic straight away.
Learning objectives
To feel more comfortable understanding and navigating evidence based practice through understanding study design and statistics
Understand the specific evidence base around pain and exercise interventions
Develop a comprehensive framework for applying exercise interventions in line with evidence & patient focused care
Better understand back pain epidemiology, diagnosis and biopsychosocial factors
Be better at treating back pain in an evidenced based way primarily through active interventions & exercise principles

Looking at the research - What does the research for exercise and movement for pain & rehab tell us? What should we look for and how to apply it in practice.
Looking at people. - Key factors that determine the success of any treatment process ESPECIALLY involving exercise. Belief structure, self efficacy & predicted outcome.
Looking at pain. - Can we view pain education in a more practical way? Does it really need to be about neuroscience? Thinking about when and why to apply it rather than just the information.
Looking at exercise programming. - How important are getting sets reps etc right? Well it depends on the goal!
Getting practical - An embracing application of different types of exercise for low back pain & lower limb. “There are no bad exercises, just bad application”
Thinking about clinical reasoning - How can we bring it all together in a systematic way that is not a system.
Looking at adherence: Why do people not engage and how can you improve that.

Velkommen på kurs i Nordens Paris!Påmelding til kurs er bindende
Avbestilling kan allikevel godtas i særskilte tilfeller.
Avbestilling av kursplass må gjøres skriftlig til [email protected] Det er deltakeren som er tildelt plass på kurs som selv er ansvarlig for å avbestille plassen, ikke arbeidsgiveren.
Så lenge avbestillingen registreres innen påmeldingsfristen, er gebyret på kr 400. Avmelding etter påmeldingsfristen og frem til 14 dager før kursstart er på kr 800. Når avmelding registreres etter dette, må man betale kursavgiften i sin helhet.
Avbestilling forårsaket av sykdom belastes med et gebyr på kr 800 og legeerklæring må sendes til [email protected]

I følgende tilfeller refunderes ikke kursavgiften:
1) Hvis sykdom inntreffer under kurset
2) Ved uteblivelse fra kurset

For å bestå kurset og dermed motta et kursbevis kreves det 80 % tilstedeværelse på et kurs.
Kursbevis
Kursbevis utstedes omtrent en uke etter endt kurs. For å få kurset godkjent og motta kursbevis forutsettes det;
- minimum 80% tilstedeværelse på kurset
Avlysning
NFF tar forbehold om at et kurs kan bli avlyst/eventuelt utsatt på grunn av forhold relatert til covid-19-pandemien, ved for lav deltakeroppslutning eller på grunn av uforutsette hendelser (force majeure). I slike tilfeller refunderer ikke NFF deltakernes reiseutgifter, men kun kursavgiften.
Ansvarsfraskrivelse
NFF påtar seg ikke ansvar for eventuelle direkte eller indirekte skader som kan oppstå hos kursdeltakerne som følge av øvelser/grep utført på kurset, enten av kurslederne eller med-deltakerne. En deltaker er selv ansvarlig for å avstå fra øvelser som kan skade ham/henne.
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

Clarion Hotel The Edge, Tromsø, Tema, Ghana

Tickets

Discover more events by tags:

Workshops in TemaIt in TemaExercise in Tema

Sharing is Caring: