Boglancering: Kirstine Roepstorff, The Archive of Dark

Fri Nov 26 2021 at 05:00 pm to 07:00 pm

Kunsthal Charlottenborg | Copenhagen

Kunsthal Charlottenborg
Publisher/HostKunsthal Charlottenborg
Boglancering: Kirstine Roepstorff, The Archive of Dark
Advertisement
Kære venner, kollegaer og nysgerrige
Fredag d. 26. november fra klokken 17.00-19.00 har vi den store glæde at fejre bogudgivelsen The Archive of Dark. Bogen er et samarbejdsprojekt mellem Kirstine Roepstorff og den London baserede designduo OK-RM.
Receptionen er arrangeret i fællesskab med Kunsthal Charlottenborg.
Kom og skål med os til lyden af DJ FOS.

Et skuespil, et teater, et multidimensionelt dokument.
Et forsøg på at smelte sprog og formløshed sammen i en længsel efter et cyklisk værk.
En scene for disse fusioner at spille ud. En påmindelse om, at når vi vokser, vokser vi ikke kun opad.
Den porøse membran der tilsyneladende har til formål at adskille mørke fra lys, smerte fra glæde, aktiv fra passiv bliver intenst ubetydelig, når vi af og til får en chance for at iagttage os selv fra den anden side af spejlet.
The Archive of Dark er et bogprojekt, der fungerer som en epilog til et værk, der undersøger mørket, som omfattede tre separate, men sammenhængende udstillinger; Influenza, Theatre of Glowing Darkness, 2017; Renæssance of the Night, 2018 og EX CAVE, 2019. Disse tre udstillinger var tilsammen en symbolsk gåtur gennem det transformative mørke. Bogen væver en tæt samling af historiske billeder sammen til en organisk og taktil fortælling. Den indeholder breve fra en række bidragydere, der inkluderer perceptuelle, intellektuelle, spirituelle, videnskabelige og kunstneriske refleksioner.
Bogen er indbundet med et hørstof og har fire omslagsvarianter, hver med en forskellig kombination af Arketypiske billeder.
___________________________________________________________________________
The Archive of Dark
Kirstine Roepstorff
The book is a collaborative project between Kirstine Roepstorff and the London based design duo OK-RM.
The reception is arranged with Kunsthal Charlottenborg.
Come and toast with us to the sound of DJ FOS.

A spectacle, a theatre, a multi dimensional document. An effort to merge language and formlessness in a yearn for a cyclic work. A stage for these merges to play out. A reminder that when we grow we don’t only grow upwards. The already porous membrane
seemingly separating dark from light, pain from joy, active from passive becomes intensely insignificant when we occasionally get a chance to observe ourselves from the other side of the mirror.
The Archive of Dark is a book project acting as an epilogue to a body of work investigating darkness that included three separate yet coherent exhibitions; Influenza, Theatre of Glowing Darkness, 2017; Renaissance of the Night, 2018 and EX CAVE, 2019. These three exhibitions were together a symbolic walk through the transformative dark. The book weaves together a dense collection of historic imagery into an organic and emotive narrative. It features a series of letters from a variety of contributors that include perceptual, intellectual, spiritual, scientific and artistic reflections. The book is case-bound with a linen cloth and has four cover variations, each with a different combination of key images.
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

Kunsthal Charlottenborg, Copenhagen, Denmark, Copenhagen , Denmark

Sharing is Caring: