BLUE LOTUS CACAO FULL MOON MAGICK

Sun Feb 25 2024 at 05:00 pm to 08:00 pm

Aum Saigon | Ho Chi Minh City

Aum  Saigon
Publisher/HostAum Saigon
BLUE LOTUS CACAO FULL MOON MAGICK
Advertisement
Blue Lotus Cacao Full Moon Magick is a Shamanic Ceremony, a healing modality, Sacred Space/Container to help you get Insight, Clarity in your life, reveal parts of your subconscious mind so that you can be aware of & transform the old wounds, past traumas from Childhood, Ancestral Lineages into lighter experiences. It is an Initiation with the Sacred Plants : Blue Lotus, Cacao & Lavender to connect deeper with your Divine Feminine Energy : journey of Self Reflection & Discovery. A Step into your New Self, New You for a Harmonious Way of Living with Mother Gaïa, Divine Mother Sophia, Eternal Source, Universe
Blue Lotus Cacao Full Moon Ceremony will focus on aura, body & chakra healing to cleanse any negative energies from your energy, physical body, mental, astral & spiritual body. Full Moon Ceremonies are a common practice in many ancient traditions. This powerful moon phase occurring in the 1st month of Dragon Wood allows the past energy to live along to its highest spiritual progression to be released & transmute so that we may invite new energy to take place in our lives

Opening Ceremony
Intentions setting
Sacred Plants Infusion (explanation & attunement)
Embodied Dance Movement (Chakra activation & Self Expression)
Guided Energy Clearing Manifestation Meditation

Krystalinh Magick is a High Priestess, ShaMAna : a Vessel for Insights, Transformation, Self Mastery & Expansion, assisting people’s Awakening Process.
She Started her Self Healing Journey 15 years ago (after quitting her career as a diplomat for the French Ministry of Foreign Affairs) with Shaolin Kung Fu (Shaolin Monks), Vipassana Meditation (Sayadaw Mahasi, Goenka), Cosmic Energy, Quantum Physics, Yoga, Capoeira & recently Dance to master her body, mind and energy.
Dedicated the last years in Bali to release her deepest traumas & wounds (sexual abuse, co dependency, abandonment, addiction…) so she can live her Purpose peacefully, at ease, gracefully and flow.
Today she is sharing her gifts to support others Self Healing Journey back Home (Heart) & find Harmony with the Divine Feminine & Divine Masculine Energies. She provides & curates Sacred Spaces/Containers (Sacred Plants ceremonies, Lavender Krystaline Energy Clearing journeys, Spiritual shamanic guidance on/off line) to help reveal your Divinity/High Self with Sacred plants, breaths, sounds, movements, elementals, energies (ancestral lineages, womb & Inner Child healing).
Supporting you Remembering your Connection & Alignment to Eternal Source, Your Divine Heart, Divine Mother Sophia & Mother Gaïa. Shadow work & Light work are necessary to Access your Authentic Self & Transmute anything that no longer serves you to Love, Peace , Joy & Bliss, Navigate the Polarities, Self Mastery, Reclaim your Power & Become Whole again.
Haux, Aho, Asé and so it is ??‍♀️??

⏳Time: Saturday 25th February
From 5PM to 8PM
? Venue: Schiller River Club / AumSaigon
28, 10th Street, Quarter 4, Hiep Binh Chanh, Thu Duc.
? FEES OF ATTENDANCE: 1.200.000 VND/ person
BANK ACCOUNT TRANSFER:
1604205384698
Agribank PHU NHUAN
PHUNG THI THANH HA
TRANSFER CONTENT:
“NAME – PHONE NUMBER – NUMBER OF SLOT – FULL MOON “


???
Phép Thuật Trăng Tròn Cacao Sen Xanh là một Nghi Lễ Pháp Sư, một phương thức chữa lành, Không gian, nơi chốn linh thiêng giúp bạn có được cái nhìn sâu sắc, sáng suốt trong cuộc sống, bộc lộ một phần tiềm thức để bạn có thể nhận thức & chuyển hóa những vết thương cũ, quá khứ những tổn thương từ Thời thơ ấu, Dòng dõi Tổ tiên thành những trải nghiệm nhẹ nhàng hơn. Đó là sự khởi đầu với các loài thực vật linh thiêng: Hoa sen xanh, Cacao & Hoa oải hương để kết nối sâu hơn với Năng lượng nữ tính thiêng liêng của bạn: hành trình Suy ngẫm & khám phá bản thân. Bước vào con người mới của bạn, Bạn mới để có cách sống hòa hợp với Mẹ Gaïa, Mẹ thiêng liêng Sophia, Nguồn vĩnh cửu, Vũ trụ
Lễ Trăng tròn Cacao Sen Xanh sẽ tập trung vào việc chữa lành hào quang, cơ thể & luân xa để làm sạch mọi năng lượng tiêu cực khỏi cơ thể vật lý, tinh thần, thể vía và tâm linh của bạn. Lễ Trăng tròn là một tục lệ phổ biến trong nhiều truyền thống cổ xưa. Giai đoạn mặt trăng mạnh mẽ này xảy ra vào tháng đầu tiên của Rồng Gỗ cho phép năng lượng trong quá khứ tồn tại theo sự tiến triển tâm linh cao nhất của nó để được giải phóng và chuyển hóa để chúng ta có thể mời năng lượng mới diễn ra trong cuộc sống của mình

Lễ khai mạc
Thiết lập ý định
Truyền cây thiêng (giải thích & hòa hợp)
Chuyển động khiêu vũ thể hiện (Kích hoạt Luân xa & Biểu hiện bản thân)
Hướng dẫn Thiền biểu hiện thanh lọc năng lượng

Krystalinh Magick là Nữ tư tế tối cao, ShaMAna: Con tàu chứa đựng những hiểu biết sâu sắc, Chuyển hóa, Làm chủ bản thân và Mở rộng, hỗ trợ Quá trình Thức tỉnh của mọi người.
Cô bắt đầu hành trình tự chữa lành bản thân từ 15 năm trước (sau khi từ bỏ sự nghiệp ngoại giao của Bộ Ngoại giao Pháp) với Thiếu Lâm Kung Fu (Thiếu Lâm Tự), Thiền Vipassana (Sayadaw Mahasi, Goenka), Năng lượng vũ trụ, Vật lý lượng tử, Yoga , Capoeira và gần đây là Khiêu vũ để làm chủ cơ thể, tâm trí và năng lượng của mình.
Dành riêng những năm cuối đời ở Bali để giải tỏa những tổn thương và tổn thương sâu sắc nhất của cô ấy (lạm dụng tình dục, đồng phụ thuộc, bị bỏ rơi, nghiện ngập…) để cô ấy có thể sống Mục đích của mình một cách yên bình, thoải mái, duyên dáng và trôi chảy.
Hôm nay cô ấy đang chia sẻ những món quà của mình để hỗ trợ những người khác Hành trình tự chữa lành trở về nhà (Trái tim) và tìm thấy sự hòa hợp với Năng lượng nam tính và nữ tính thiêng liêng. Cô ấy cung cấp và quản lý Không gian/Vật chứa linh thiêng (nghi lễ Cây thiêng, hành trình thanh lọc năng lượng Krystaline hoa oải hương, hướng dẫn pháp sư tâm linh bật/tắt) để giúp bộc lộ Thần tính/Bản ngã cao cấp của bạn với các loài thực vật, hơi thở, âm thanh, chuyển động, nguyên tố, năng lượng (tổ tiên) thiêng liêng. dòng dõi, tử cung & sự chữa lành đứa trẻ bên trong).
Hỗ trợ bạn Ghi nhớ sự kết nối & sự liên kết của bạn với Nguồn vĩnh cửu, Trái tim thiêng liêng của bạn, Mẹ thiêng liêng Sophia và Mẹ Gaïa. Công việc bóng tối và công việc Ánh sáng là cần thiết để tiếp cận Bản thân đích thực của bạn & Chuyển hóa bất cứ thứ gì không còn phục vụ bạn cho Tình yêu, Hòa bình, Niềm vui & Hạnh phúc, Điều hướng các cực, Làm chủ bản thân, Đòi lại sức mạnh của bạn và Trở thành Tổng thể một lần nữa.
Haux, Aho, Asé và thế đấy ??‍♀️??

⏳Thời gian:
Chủ Nhật, 25/ 02/2024
Từ 17:00h - 20:00h
?Địa điểm:
Aum Saigon ( Schiller River Club)
28 đường số 10, khu phố 4 , Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, HCM
? Phí tham dự: 1.200.000đ / người
Thông tin chuyển khoản:
1604205384698
Agribank CN Phú Nhuận
Tên TK : Phùng Thị Thanh Hà
Nội dung: Tên - sdt - số lượng người đk - Full Moon
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

Aum Saigon, 28 Đường Số 10, khu phố 4, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức,Ho Chi Minh City, Vietnam

Sharing is Caring: