APFITA 2022

Thu Nov 24 2022 at 08:00 am to Sat Nov 26 2022 at 12:00 pm UTC+07:00

Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội | Hanoi

Khoa C\u00f4ng ngh\u1ec7 N\u00f4ng nghi\u1ec7p - Tr\u01b0\u1eddng \u0110\u1ea1i h\u1ecdc C\u00f4ng ngh\u1ec7
Publisher/HostKhoa Công nghệ Nông nghiệp - Trường Đại học Công nghệ
APFITA 2022
Advertisement
Hội nghị Quốc tế lần thứ 13 về Ứng dụng Công nghệ Thông tin
trong Nông nghiệp khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (APFITA 2022)
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, ,Hanoi, Vietnam, Hanoi, Vietnam

Tickets

Sharing is Caring:

More Events in Hanoi

\ua9c1- Forelsket - Happy TaeKook day -\ua9c2
Sun Nov 27 2022 at 01:00 pm ꧁- Forelsket - Happy TaeKook day -꧂

Hà Nội Phố

Hanoi Christmas Market 2022
Sat Dec 03 2022 at 11:00 am Hanoi Christmas Market 2022

The 100 Garden

Master and his bodyguard - Event for Never Let Me Go Series
Sat Dec 03 2022 at 08:45 pm Master and his bodyguard - Event for Never Let Me Go Series

Cầu Giấy

DevTernity Conference \u2013 Are You In?
Thu Dec 08 2022 at 09:00 am DevTernity Conference – Are You In?

Vietnam, Hanoi

Odnoliub - Love at first sight
Sat Dec 10 2022 at 01:15 pm Odnoliub - Love at first sight

Hanoi, Vietnam

TI\u1ec6C TRI \u00c2N QU\u00dd KH\u00c1CH H\u00c0NG \u0110\u00c3 S\u1eec D\u1ee4NG D\u1ecaCH V\u1ee4 T\u1ea0I MIDORI HOTEL
Thu Dec 15 2022 at 03:00 pm TIỆC TRI ÂN QUÝ KHÁCH HÀNG ĐÃ SỬ DỤNG DỊCH VỤ TẠI MIDORI HOTEL

Midori Boutique Hotel Hanoi

Hanoi is Happening!

Never miss your favorite happenings again!

Explore Hanoi Events