7th edition of Warsaw Bachata Social Competition - main list is closed, waiting list available

Sat Mar 25 2023 at 11:30 am

Warszawski Dom Technika NOT | Warsaw

Warsaw Bachata Meet Up
Publisher/HostWarsaw Bachata Meet Up
7th edition of Warsaw Bachata Social Competition - main list is closed, waiting list available
Advertisement
POLSKI//ENGLISH
SOCIAL COMPETITION
7. edycja epickiego konkursu Bachata Social Competition! Największy konkurs socjalowy w Europie!
☆ Tylko improwizacja
☆ Tylko uczestnictwo indywidualne
☆ Tylko socjal
KWALIFIKACJE
3 etapy kwalifikacji: 1 podczas przerwy popołudniowej w trakcie sobotnich warsztatów, 2 i 3 podczas sobotniej imprezy tanecznej.
1. kwalifikacja
Plus Minus
Podczas 1. kwalifikacji każda kobieta tańczy z każdym mężczyzną. Jury wpisuje plus lub minus przy każdej osobie indywidualnie. Osoby, które otrzymają plus przechodzą do kolejnej rundy.
2. kwalifikacja
Lead and Follow
Ponownie każda kobieta tańczy z każdym mężczyzną, tym razem każdy z uczestników daje plus dla trzech najlepszych partnerek, a każda uczestniczka plus dla trzech najlepszych partnerów. Druga nota wystawiana jest przez jury.
3. kwalifikacja
Jury + Uczestnicy
Trzecia kwalifikacja to taniec uczestników z jury, po tej rundzie jury podejmuje ostateczną decyzję kto wygrał cały social competition.
UCZESTNICTWO
Chcesz wystartować w konkursie?
Jeżeli wykupiłeś full pass, wejściówka na konkurs kosztuje 30 zł. Jeżeli nie wykupiłeś full passa, wejściówka na konkurs kosztuje 90 zł(zawiera sobotnią imprezę)
Chcesz się zapisać?
Wyślij do nas e-mail na [email protected], tytuł: Social Competition, Napisz swoje imię, nazwisko, e-mail oraz 'Mam full pass' lub 'Nie mam full passa' oraz przeslij swoje zdjecie portretowe.
W tej chwili prowadzimy zapisy na list∑ rezerwową.
Opłaty za konkurs należy dokonać na konto Salsa Clasica
72 1140 2004 0000 3202 7315 3200
JURY
Skład jury, który wyłoni najlepszych socjalowych tancerzy bachaty socjalowych w 2023 roku!
☆ Gero i Migle(HISZPANIA/LITWA)
☆ Cristian i Gabriella(HISZPANIA)
☆ Gregory i Karolina(POLSKA) - Zwycięzcy BachataStars Austria, Zwycięzcy Bachata Stars Sweden 2015, v-ce mistrzowie Bachata Stars Hungary 2016, v-ce mistrzowie BachataStars Czech Republic 2017, 3. miejsce BachataStars Austria 2019 Gregory and Karolina Bachata Salsa
☆ Daniel & Monika(POLSKA) - Jedna z najbadziej rozpoznawalnych polskich par tanecznych, sędziowie wielu konkursów bachatowych w Polsce
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
SOCIAL COMPETITION
7th edition of epic Bachata Social Competition!
The biggest social competition in Europe!
☆ only improvisation
☆ only individual
☆ only social
QUALIFICATIONS
3 steps of qualifications: 1st during Saturday afternoon break, 2nd and 3rd on Saturday, during night party.
1st round
Plus Minus
During the 1st qualification each woman dance with each man. The jury gives them plus or minus. Persons with a 'plus' are going to compete in a second round.
2nd round
Lead and Follow
Like in the 1st qualification each man dance with each woman and they'll give the plus for 3 of the best dancers, second note comes from the jury.
3rd round
Jury + Competitors
Jury dance with the competitiors and after the 3rd qualification they'll decide who will win.
PARTICIPATION
Do you want to compete?
If you've got a full pass your entry fee for a competition costs 7 euro. If you don't have a full pass your entry free for a competition costs 20 euro(Saturday party included)
Do you want to sign in?
Please send us and e-mail [email protected], title: SOCIAL COMPETITION, write your name, surname, e-mail and write 'I've got a full pass' or 'I don't have a full pass' and send us your photo.
In this moment only waiting list available.
Payment should be done here
Account name: Salsa Clasica
IBAN: PL72114020040000320273153200
BIC: BREXPLPWMBK
JURY
Member of jury panel, which will reveal the best social bachata dancers of 2023!
☆ Gero & Migle (SPAIN/LITHUANIA)
☆ Cristian & Gabriella (SPAIN)
☆ Gregory & Karolina(POLAND)
☆ Daniel & Monika(POLAND)
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

Warszawski Dom Technika NOT, ul.T.Czackiego 3/5,Warsaw, Poland

Sharing is Caring: