30th Anniversary Celebration at Excelsior Sunday Streets

Sun Oct 15 2023 at 11:00 am to 04:00 pm

5016 Mission St, San Francisco, CA 94112-3418, United States | San Francisco

Family Connections Centers
Publisher/HostFamily Connections Centers
30th Anniversary Celebration at Excelsior Sunday Streets
Advertisement
We’re turning 30! Join us for a free Celebration!
Anniversary goodies • Arts and crafts • Carnival performers • Caricature portraits • Face painting • Food and drinks • Games, blocks, and bubble fun • Live music • Prizes • & Stories from 30 years of Family Connections
Celebrations & Pizza Party: 1 pm
Family Fun Zone at Sunday Streets: 11 am - 4 pm
Our Anniversary Celebration will take place at Sunday Streets Excelsior.
Free to attend, all are welcome.
***
¡Cumplimos 30! ¡Únase a nosotros para una celebración gratis!
Regalos de aniversario • Artes y manualidades • Actuaciones de carnaval • Retratos de caricaturas • Pintura de caras • Alimentos y bebidas • Juegos y diversión con burbujas • Música en vivo • Obsequios • Cuentos de los 30 años de Family Connections
Celebraciones y Fiesta de Pizza: 1 pm
Sunday Streets - Diversión Familiar: 11 am - 4 pm
Nuestra Celebración de Aniversario es parte de Sunday Streets Excelsior.
Evento gratuito; todos son bienvenidos.
***
Chúng ta sắp bước sang tuổi 30! Tham gia với chúng tôi để có một Lễ kỷ niệm miễn phí!
Quà kỷ niệm • Nghệ thuật và đồ thủ công • Người biểu diễn lễ hội • Tranh biếm họa • Vẽ mặt • Đồ ăn và thức uống • Trò chơi, xếp khối và bong bóng vui nhộn • Nhạc sống • Giải thưởng và quà tặng • & Câu chuyện trong 30 năm của Family Connections Centers
Lễ kỷ niệm và tiệc Pizza: 1 pm
Sunday Streets Family Fun Hub: 11 am - 4 pm
Lễ kỷ niệm của chúng tôi sẽ diễn ra tại Sunday Streets Excelsior.
Miễn phí tham dự, tất cả mọi người đều được chào đón.
***
我們30週年了! 加入我們,參加免費的周年慶典!
週年紀念禮品 • 藝術和手工藝品 • 嘉年華表演者 • 漫畫肖像 • 臉部彩繪 • 食物和飲料 • 遊戲、積木和泡泡樂 • 現場音樂 • 獎品和贈品• 與家庭聯繫中心30年的故事
慶祝活動和披薩派對:下午 1 點
週日街道家庭娛樂活動:上午 11 點至下午 4 點
我們的周年慶典將在 Sunday Streets Excelsior 舉行。
免費參加,歡迎大家
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

5016 Mission St, San Francisco, CA 94112-3418, United States

Tickets

Sharing is Caring: