Exhibitions in Ho Chi Minh City

Check out happening exhibitions events all around Ho Chi Minh City, HC

ILDEX Vietnam 2021

Wed Jul 21 2021 at 09:00 am Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn - SECC Free

Coatings Expo Vietnam 2021

Thu Aug 26 2021 at 09:00 am Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn - SECC Free

Paper Vietnam 2021

Thu Aug 26 2021 at 09:00 am Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn - SECC Free

Traders Fair 2021 - Vietnam HCMC (Financial Education Event)

Sat Dec 11 2021 at 10:00 am Windsor Plaza Hotel, Saigon USD 0 to 149

ILDEX Vietnam 2021

Wed Jul 21 2021 at 10:00 am SECC Events - Saigon Exhibition and Convention Center

Shoes & Leather - Vietnam and IFLE

Wed Jul 14 2021 at 09:30 am Saigon Exhibition & Convention Center - SECC

Triển lãm & Hội thảo Quốc tế ngành công nghiệp Sơn phủ và Mực in

Wed Jun 16 2021 at 09:00 am Trung tâm Triển lãm Sài Gòn, Việt Nam

Triển lãm và hội nghị quốc tế về công nghiệp giấy và bột giấy

Wed Jun 16 2021 at 09:00 am Trung tâm Triển lãm Sài Gòn, Việt Nam

Triển lãm & Hội thảo Quốc tế về Máy, Vật liệu ngành Nhựa VN

Thu Aug 26 2021 at 09:00 am SECC Events - Saigon Exhibition and Convention Center

Rubber & Tyre Vietnam 2021

Thu Aug 26 2021 at 09:00 am Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn - SECC Free

Plastech Vietnam 2021

Thu Aug 26 2021 at 09:00 am Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn - SECC Free