Workshops in Hanoi

Check out happening workshops events all around Hanoi, HN

Tự 02: Tự thiết kế nhà ở nhỏ

Sat Jun 19 2021 at 02:00 pm DesigN'N MORE

ỔN ĐỊNH DOANH SỐ, THÁCH THỨC COVID 2021

Thu Jun 24 2021 at 06:30 am AdsPlus.vn - Đối tác Cao Cấp Google

Workshop: Học vẽ cùng họa sĩ Linh Rab

Sat Aug 28 2021 at 02:30 pm NXB Kim Đồng

Prenatal yoga workshop

Sat Jul 17 2021 at 11:00 am MoonYoga Studio - Hanoi

Summer Camp - WSC Training Camp

Mon Jun 28 2021 at 07:00 am Gác Thiền

Workshop Chữa lành theo Truyền thống Shaman Level 3-4 | Hanoi

Wed Jun 16 2021 at 09:00 am Hà Nội Phố

TRIỂN LÃM VÀ HỘI THẢO CÔNG NGHỆ Y TẾ (MEDTECH4.0)

Sat Jul 31 2021 at 08:00 am Khách Sạn Sheraton

Meet Rossall in Hanoi - Interview with UK Boarding School

Thu Nov 11 2021 at 11:00 am Mövenpick Hotel Hanoi

Lindy Hop Swing Dance Course Basic 1

Tue Jun 15 2021 at 08:30 pm The Learning Hub

Swingsday - Social Dance by Lindy MAD Hanoi

Wed Jun 16 2021 at 08:30 pm Morris pub “irish pub & grill”