Kids Events & Activities in Hanoi

Check out happening kids & activities events all around Hanoi, HN

TRẠI LÀM PHIM JOLLYWOOD SUMMER CAMP

Mon Jun 14 2021 at 08:00 am SenTia School - Trường Liên cấp thuộc Hệ thống GD Koala House

Trại Hè Mỹ Thuật Jollywood Summer Camp

Mon Jun 14 2021 at 08:00 am SenTia School - Trường Liên cấp thuộc Hệ thống GD Koala House

Summer Camp - Intensive STEM Camp

Mon Jun 21 2021 at 07:00 am Gác Thiền

TRẠI HÈ JOLLYWOOD SUMMER CAMP

Mon Jun 14 2021 at 08:00 am SenTia School - Trường Liên cấp thuộc Hệ thống GD Koala House

TRẠI THỂ THAO JOLLYWOOD SUMMER CAMP

Mon Jun 14 2021 at 08:00 am SenTia School - Trường Liên cấp thuộc Hệ thống GD Koala House

TRẠI KHOA HỌC JOLLYWOOD SUMMER CAMP

Mon Jun 14 2021 at 08:00 am SenTia School - Trường Liên cấp thuộc Hệ thống GD Koala House

Trại Hè Hành Trang Lớp Một Jollywood Summer Camp

Mon Jun 14 2021 at 08:00 am SenTia School - Trường Liên cấp thuộc Hệ thống GD Koala House

Summer Camp - Debate Camp "Knock Out"

Mon Jun 21 2021 at 07:00 am Gác Thiền

Summer Camp - WSC Training Camp

Mon Jun 28 2021 at 07:00 am Gác Thiền

TRẠI NHẠC KỊCH JOLLYWOOD SUMMER CAMP

Mon Jun 14 2021 at 08:00 am SenTia School - Trường Liên cấp thuộc Hệ thống GD Koala House

Summer Camp - Science of Among Us

Mon Jun 14 2021 at 07:00 am NHÀ DIỀU