Youth Leadership Day 2022

Sun Aug 07 2022 at 09:00 am

PJ's Coffee Sala | Ho Chi Minh City

Summer Leadership Challenge
Publisher/HostSummer Leadership Challenge
Youth Leadership Day 2022
Advertisement
YLD22 được xây dựng như một buổi trải nghiệm nơi bạn sẽ được giao lưu với các diễn giả về kỹ năng mềm và bất bình đẳng. Thêm vào đó, đây sẽ là cơ hội phát triển kỹ năng lãnh đạo và thể hiện sức sáng tạo qua việc lên ý tưởng chiến dịch và xây dựng dự án
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

PJ's Coffee Sala, ,Ho Chi Minh City, Vietnam, Ho Chi Minh City, Vietnam

Sharing is Caring: