XÃ HỘI SỐ | Chủ nghĩa Thực dân về dữ liệu - Sự xói mòn của xã hội số

Fri Jun 11 2021 at 07:00 pm

Goethe-Institut Hanoi | Hanoi

Publisher/HostGoethe-Institut Hanoi
???̛̣? ???̂́? ??̣? ???̣̂? ?????? ??̀ ??̣̂?; ???̂? ???̀ Đ?̛́?, ??. ??? (dưới 10 người tham dự); ???́? ?????? ??? ?̛́?? ??̣?? ????. (https://zoom.us/j/97861725940)
⏰ Thứ Sáu, 11.06.2021,
Đón Khách: 06:30PM
Chương Trình: 07:00PM
? Hà Nội: Phòng đa năng, Viện Goethe Hà Nội, 56-60 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội.
? Đăng ký tham gia tại đây: http://bit.ly/HN-registrationform-lecture8
? HCM: Ngôi nhà Đức, 33 Lê Duẩn, Bến Nghé, Q1, HCM.
? Đăng ký tham gia tại đây: http://bit.ly/Lectureanddiscussion8_registrationform_HCMC
? ???? ?????? ??? ????: https://zoom.us/j/97861725940
Hiện nay, sự phân cấp dữ liệu của xã hội không chỉ dẫn đến sự đổi mới hơn nữa của chủ nghĩa tư bản, mà còn tạo ra một hình thức thực dân mới. Chúng ta đang chứng kiến một giai đoạn mới trong lịch sử nhân loại không thua kém gì sự ra đời của chủ nghĩa thực dân lịch sử: sự xuất hiện của chủ nghĩa thực dân dữ liệu mới dựa trên sự chiếm đoạt cuộc sống của con người thông qua dữ liệu, sẽ mở đường cho một hình thức chủ nghĩa tư bản mới.
Bài thuyết trình sẽ bàn về cách trật tự xã hội mới được tạo ra như một yếu tố quan trọng để ổn định và thực thi những phát triển này. Bằng việc tái phát minh kiến thức xã hội, trật tự mới này cũng dẫn đến những sự phụ thuộc mới vào các nền tảng mà thông qua đó dữ liệu được thu thập và tạo ra các hình thức phân biệt đối xử mới. Và kết quả là sự xói mòn của thế giới xã hội nơi mà, đối với chủ nghĩa tư bản tập đoàn, mang hình thức nghịch lý của một xã hội mới nổi nhưng lại vốn sẵn có cho mục đích khai thác và thao túng vô tận.
Hãy cùng giải đáp những vấn đề này thông qua bài giảng của ???? ???????, ???́? ??̛ ?????̂̀? ???̂?? ??̀ ??́ ?????̂́? ??̃ ??̣̂? ??̣? ???̛?̛̀?? ???? ??̂́ ??̀ ???? ??̣? ???́?? ???̣ ???̂? Đ?̂? (???). Ông sẽ tham gia trực tuyến qua ứng dụng Zoom.
Bài giảng được dẫn dắt và giải thích bởi ?̛́?? ???̂? ???̂́? ??̃ ?????̂̃? ??̂̀?? ??̉? Đ?̆??, ứng viên tại Trường Nghiên cứu Lịch sử và Triết học thuộc Đại học Melbourne, và ?????̂? ??̛́? ???? ??? ???̂́? ??̃ ?????̂̃? ??? ?????, hiện đang nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Nâng cao về Nhân văn của Đại học Queensland.
Sự kiện thuộc dự án "XÃ HỘI SỐ", được sản xuất bởi Alexander von Humboldt - Viện Nghiên cứu về Internet và Đời sống xã hội (HIIG) và Cơ quan Liên bang về Giáo dục Công dân (bpb) của Đức. Dự án được đồng hành bởi Viện Nghiên cứu Đời sống Xã hội (Social Life).
? Thông tin chi tiết về dự án được cập nhật tại đây: https://www.goethe.de/ins/vn/vi/kul/ges/iug.html
---------------------------
[??????? ???????] ????????? ?? ???? – ??? ????????? ??? ?? ??????? ???????
???? ?? ??? ??????-???????? ?????; ????????? ?????, ??? ???? (less than 10 participants) ??? ?????? ????????? ??? ???? (https://zoom.us/j/97861725940)
⏰ Friday, 11.06.2021, 7PM
? Hanoi: Goethe-Institut, 56-60 Nguyen Thai Hoc, Ba Dinh, Hanoi.
? Register at: http://bit.ly/HN-registrationform-lecture8
? HCM: Deutsch Haus, 33 Le Duan, Ben Nghe, Q1, HCM.
? Register at: http://bit.ly/Lectureanddiscussion8_registrationform_HCMC
? ???? ????????? ????: https://zoom.us/j/97861725940
The current datafication of society not only brings about another iteration of capitalism, but also a new form of colonialism. We are witnessing the start of a new phase in human history that rivals in importance the emergence of historic colonialism: in short, the emergence of a new data colonialism, based on the appropriation of human life through data that will pave the way for a new capitalism that it is as yet too early to name.
The lecture will discuss how a new social order is being created as the key means to stabilise and enforce these developments. This new order creates new dependencies on platforms through which data is extracted, and also produces new forms of social discrimination, based on a reinvention of social knowledge. The result is a hollowing out of the social world, which for corporate capitalism takes on the paradoxical form of an emerging new social domain available for endless exploitation and manipulation.
???? ???????, ????????? ?? ?????, ?????????????? ??? ?????? ?????? ?? ??? ?????? ?????? ?? ????????? ??? ????????? ??????? (???), will join online from the UK.
The lecture is moderated and explained by ???(?) ?????? ???? ??? ????, a Doctoral candidate at the School of Historical and Philosophical Studies at the University of Melbourne and ??. ?????? ??? ?????, a postdoctoral researcher at the Institute for Advanced Studies in the Humanities of the University of Queensland.
This event is a part of Lecture Series: "??????? ???????", produced by Alexander von Humboldt INSTITUTE FOR Internet & Society (HIIG) and the German Federal Agency for Civic Education (bpb). This project is promoted by Social Life.

?For more information about the project, please visit our website: https://www.goethe.de/ins/vn/en/kul/ges/iug.html
#DigitalSociety #goetheinstituthanoi #sociallife #goetheinstitut

Event Venue & Nearby Stays

Goethe-Institut Hanoi, 56 - 60 Nguyen Thai Hoc, Hanoi, Vietnam

Sharing is Caring: