Wytańcz To! Karnawałowe 5Rytmów® w Warszawie!

Wed Feb 01 2023 at 07:30 pm to 10:00 pm UTC+01:00

Tango Milonga - Szkoła Tanga Argentyńskiego | Warsaw

Tomasz Szymocha
Publisher/HostTomasz Szymocha
Wyta\u0144cz To! Karnawa\u0142owe 5Rytm\u00f3w\u00ae w Warszawie!
Advertisement

Zapraszam Was serdecznie na specjalną karnawałową edycję WytańczTo! Stroje karnawałowe bardzo mile widziane 


WytańczTo! w Warszawie - zajęcia 5Rytmów poprowadzi Tomasz Szymocha. Wytańczymy to co w nas siedzi i uwiera oraz to czego istnienia nawet nie jesteśmy świadomi.

Praktyka 5Rytmów® stworzona przez Gabrielle Roth tańczona przez tysiące ludzi na całym świecie jest filozofią perspektywą sztuką i dynamiczną praktyką ruchu zakorzenioną w prawdzie iż jeśli wprowadzisz swoją duszę w ruch to sama się uzdrowi.

Ruch jest zarówno lekarstwem jak i metaforą sięga poprzez i ponad języki kultury i grupy wiekowe transformując: cierpienie w sztukę sztukę w świadomość a świadomość w działanie. Wspólnie znaczy potężnie rewolucyjnie i przytulnie.

Praktyka 5Rytmów® tworzy społeczność która wypaca swoje modlitwy wspiera proces potrzebnej zmiany i daje bezpieczną przestrzeń dla każdego kto chce wstrząsnąć swoim ego i przebudzić w sobie tę część która jest nieprzewidywalna pełna pasji fascynująca balansująca na krawędzi i tęskniąca za wolnością.

________

Zajęcia zapoznają nas z elementami 5 Rytmów:

~~ Flowing ~~ Staccato ~~ Chaos ~~ Lyrical ~~ Stillness ~~

Poprzez ruch zaopiekujemy się i nadamy należytą uwagę każdej części ciała. Wsłuchamy się w nasze ciała i pozwolimy im przemówić w ich własny dynamiczny sposób.

5Rytmów® pozwoli Ci na:

1. w płaszczyźnie materialnej fizycznej spowoduje wydzielenie się endorfin poprawia się samopoczucie krew krąży lepiej pot oczyszcza ciało z toksyn.

2. w płaszczyźnie duchowej ta prosta praktyka staje się cynglem umożliwiającym silny transformujący proces: ruch pozwala tańczącym wyjść z poczucia izolacji i poza ego; krew krążąca w żyłach staje się buzującą życiową energią; pot oczyszcza duszę i uświęca nasze istnienie. Ruch rozbudza w nas nieskończoną kreatywność a poprzez wspólny taniec tworzy się połączenie i poczucie jedności: z plemieniem i ze wszechświatem.

Gotowy na przemiany? WytańczTO! Wszystko co w Tobie siedzi. Praktykując 5Rytmów będziesz czuć się lepiej wprowadzisz do swojego życia Radość Kreatywność Odwagę Wolność Dzikość Delikatność Przestronność.

________

Tomasz Szymocha to akredytowany nauczyciel 5Rytmów®.

Trening nauczycielski ukończył 2016 w The Moving Center® New York. Od tego czasu aktywnie prowadzi zajęcia i warsztaty 5Rytmów® w Polsce Niemczech Izraelu Hiszpanii. Z zawodu jest aktorem mimem po szkole w Berlinie gdzie przez wiele lat pracował w teatrze. Nauczał ruchu w Niemczech Polsce Włoszech Francji Stanach Zjednoczonych i Izraelu. Prowadził zajęcia taneczno-teatralne dla dzieci i młodzieży w Berlinie i Paryżu. Wychował się w Warszawie gdzie występował w Teatrze Buffo jako mim. W 1987 emigrował do Berlina. W wieku 25 lat intensywnie medytował przez 25 roku w Himalajach. Od 2011 roku założyciel BioRezydencji w Świerodowie-Zdrój (www.biorezydencja.pl) ekologicznego centrum warsztatowo-rozwojowego. Z zamiłowania podróżnik ojciec 5 dzieci wegetarianin masażysta Lomi Lomi Nui ukończył ISTA level 2. miłośnik lasów (zasadził 70 tys drzew). 


________

Data i czas:

Środa 01.02.23

19:30 do 22:00

Prosimy o punktualność 


Adres: Tango Milonga

Wybrzeże Kościuszkowskie 21A

00-390 Warszawa

Cena za pojedyncze zajęcia: 60 zł

Studenci: 50 zł

Seniorzy: 50 zł

Rodzice samotnie wychowujący dzieci: 50 zł

Płatność na miejscu gotówką.

Zapraszam serdecznie!

Tomasz Szymocha


Nikt nie tańczy na trzeźwo chyba że oszalał...

- Howard Phillips Lovecraft

________

Zapraszam do zapoznania się z informacjami

 o moim 5Rytmowym parkiecie

https://www.facebook.com/notes/5rytm%C3%B3w-tomasz-szymocha/5rytmowy-parkiet-z-tomaszem-szymocha/2084060551891232/


 5Rytmowy FAQ

https://www.facebook.com/notes/5rytm%C3%B3w-tomasz-szymocha/5rytmowy-faq-czyli-najcz%C4%99%C5%9Bciej-zadawane-pytania/2084035671893720/


________

ENG

I warmly invite you to a special carnival edition of DanceItOut!

Carnival costumes are very welcome 


Dance It Out! in Warsaw – 5Rhythms® class will be run by Tomasz Szymocha. We will dance out all that is in us and that is hurting us including things the presence of which we are even unaware of.

5Rhythms® practice created by Gabrielle Roth danced by thousands of people around the world is a philosophy a perspective an art and dynamic practice of movement rooted in the truth that if you lead your soul to movement it will heal itself.

Movement is both a cure and a metaphor as it reaches through and above languages cultures and age groups transforming: suffering into art art into awareness and awareness into action. Together means powerful revolutionary and cosy.

5Rhythms® practice builds a community which sweats out their prayers supports the necessary change and provides a safe space for everyone who wants to shake their ego and awaken the part of themselves which is unpredictable full of passion fascinating balancing on the edge and missing freedom.

________

The classes will familiarise us with elements of 5Rhythms:

~~ Flowing ~~ Staccato ~~ Chaos ~~ Lyrical ~~ Stillness ~~

Through movement we will take care of and pay due attention to each part of our bodies. We will listen to our bodies and let them speak in their own dynamic way. We will dance out what is in us what hurts us and the presence of which we are even unaware of.

As a results of 5Rhythms® you will experience the following:

1. physically endorphins are released your mood improves your blood circulates better your sweat removes toxins from the body.

2. spiritually the simple practice becomes a trigger which enables a strong and transformative process: the movement lets the dancers leave the feeling of isolation and go beyond ego; the blood circulating in their veins becomes flaring life energy; the sweat cleans our soul and sanctifies our existence. The movement awakens infinite creativity in us and through the common dance a connection and a sense of unity are made: with the tribe and with the universe.

Ready for the changes? Dance it OUT! All that is in you. Practising 5Rhythms you will feel better you will introduce Joy Creativity Courage Freedom Wildness Gentleness and Spaciousness into your life.

________

Tomasz Szymocha is an accredited 5Rhythms® teacher.

He finished his teacher training in 2016 at The Moving Center® New York. From that time on he has actively run 5Rhythms® classes and workshops in Poland Germany Israel and Spain. By profession he is an actor mime after the school in Berlin where he worked for many years in the theater. He taught movement in Germany Poland Italy France the United States and Israel. He conducted dance and theater classes for children and youth in Berlin and Paris. He grew up in Warsaw where he performed at the Buffo Theater as a mime. In 1987 he emigrated to Berlin. At the age of 25 he intensively meditated for 2.5 years in the Himalayas. From 2011 the founder of the BioRezydencja in Świeradów-Zdrój (www.biorezydencja.pl) an ecological personal growth and workshop centre . Passionate traveler father of 5 children vegetarian Lomi Lomi Nui masseur graduated with ISTA level 2 forest lover (he planted 70 thousand trees). 


________

We dance barefoot. We sweat a lot!

Address:

These class will take place 7:30pm - 10:00pm on Wednesday 01.02.23 Please be on time 


Adress: El Palacio del Tango

Wybrzeże Kościuszkowskie 21A

00-390 Warszawa


Price for a single class: PLN 60 Students: PLN 50

Seniors: PLN 50

10 classes card: PLN 540 (no use-before date)

You are warmly invited!

Tomasz Szymocha

“Almost nobody dances sober unless they happen to be insane.”

Howard Phillips Lovecraft

________

I invite you to familiarise yourself with the information on

 my 5Rhythms dance floor

https://www.facebook.com/notes/5rytm%C3%B3w-tomasz-szymocha/5rytmowy-parkiet-z-tomaszem-szymocha/2084060551891232/


 5Rhythms FAQ

https://www.facebook.com/notes/5rytm%C3%B3w-tomasz-szymocha/5rytmowy-faq-czyli-najcz%C4%99%C5%9Bciej-zadawane-pytania/2084035671893720/

 Pokaż mniej

Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

Tango Milonga - Szkoła Tanga Argentyńskiego, Wybrzeże Kościuszkowskie 21A, 00-390 Warszawa, Polen, Warsaw, Poland

Sharing is Caring:

More Events in Warsaw

Warsaw Friday Afterwork Drink 3.02
Fri Feb 03 2023 at 09:00 pm Warsaw Friday Afterwork Drink 3.02

Nadwiślański Świt

Dirty Dancing @TeatroCubanoWarsaw
Fri Feb 03 2023 at 10:00 pm Dirty Dancing @TeatroCubanoWarsaw

Teatro Cubano Warsaw

Dos Mundos 3.02
Fri Feb 03 2023 at 10:15 pm Dos Mundos 3.02

Dos Mundos

J1 | Syntetyk
Fri Feb 03 2023 at 11:00 pm J1 | Syntetyk

Jasna 1

17-\u0420 \u0416\u0410\u0420\u041d\u042b \u0423\u0421\u0410\u041d \u0411\u0410\u0420 \u0416\u0418\u041b\u0418\u0419\u041d         \u041e\u0422\u041e\u0413 \u0425\u0410\u0420\u0412\u0410\u0410\u041d\u042b  \u041d\u042d\u042d\u041b\u0422\u0422\u042d\u0419 \u0422\u042d\u041c\u0426\u042d\u042d\u041d
Sat Feb 04 2023 at 08:00 am 17-Р ЖАРНЫ УСАН БАР ЖИЛИЙН ОТОГ ХАРВААНЫ НЭЭЛТТЭЙ ТЭМЦЭЭН

Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka

17-\u0420 \u0416\u0410\u0420\u041d\u042b \u0423\u0421\u0410\u041d \u0411\u0410\u0420 \u0416\u0418\u041b\u0418\u0419\u041d \u041e\u0422\u041e\u0413 \u0425\u0410\u0420\u0412\u0410\u0410\u041d\u042b  \u041d\u042d\u042d\u041b\u0422\u0422\u042d\u0419 \u0422\u042d\u041c\u0426\u042d\u042d\u041d
Sat Feb 04 2023 at 08:00 am 17-Р ЖАРНЫ УСАН БАР ЖИЛИЙН ОТОГ ХАРВААНЫ НЭЭЛТТЭЙ ТЭМЦЭЭН

Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka

Przytul mnie mocno - warsztaty EFT dla par
Sat Feb 04 2023 at 09:00 am Przytul mnie mocno - warsztaty EFT dla par

Psychoterapia W RELACJI

Wizz Air Recruitment Day in Warsaw
Sat Feb 04 2023 at 09:00 am Wizz Air Recruitment Day in Warsaw

Courtyard by Marriott Warsaw Airport

Kurs kelnerski - Warszawa
Sat Feb 04 2023 at 09:00 am Kurs kelnerski - Warszawa

Horart Horeca Academy Poland

Warsaw is Happening!

Never miss your favorite happenings again!

Explore Warsaw Events