WT kampdommerkurs

Sun Oct 08 2023 at 10:00 am to 01:30 pm

Oslo Taekwondo Klubb | Oslo

Norges Kampsportforbund
Publisher/HostNorges Kampsportforbund
WT kampdommerkurs
Advertisement
Velkommen til dommerkurs i WT taekwondo kamp!
Påmelding legges snart ut her:
https://kampsport.no/kompetanse/kurskalender/

WT KAMP C-dommerkurs del 2 – klasseromsundervisning
Dato: søndag 8. oktober
Tid: 10:00 til 17:00
Sted: Bislett stadion, Bislettgata 3 – Oslo Taekwondo Klubb
Kursholder: Stig Ove Ness
Forkunnskaper: Gjennomført WT KAMP C-dommerkurs del 1 – online, info under
WT KAMP B-dommerkurs – klasseromsundervisning (KUN etter invitasjon)
Dato: søndag 8. oktober
Tid: 10:00 til 17:00
Sted: Bislett stadion, Bislettgata 3 – Oslo Taekwondo Klubb
Kursholder: Stig Ove Ness
Forkunnskaper: Gjennomført alle online kurs, inkl coach og sikkerhetskurs, info under

WT Dommere – Kurs og sertifiseringer:
Konkurranseregler:
NKF/WT har regler for konkurranser. Disse finnes oppdatert på NKF’s nettsider til enhver tid.
Bør leses gjennom av alle som skal konkurrere, både utøver, coach, trengere og dommere.
Link: https://kampsport.no/organisasjon/lover-regler/konkurranseregler/taekwondo-wt/
C-dommerkurs Del 1 – Online gjennomføring før klasseromsundervisning:
Del 1 C-dommerkurs WT Taekwondo
Del 1 er satt opp som e-læring for å hjelpe deltagere til å lese og sette seg inn i reglene.
Del 2 er klasseromsundervisning som bygger på Del 1
Link: https://www.minidrett.no/kurs/e-66669612
Taekwondo: C-Dommer - Poengdommer og kamplederkurs
Regelkurs for C-Dommere i Taekwondo.
Link: https://www.minidrett.no/kurs/e-66678606
Teorikurs C-Dommer Taekwondo
Regelkurset er obligatorisk for enhver som ønsker å bli dommer, og arrangeres som regel som en del av C-dommerkurset. Kurset er også obligatorisk for coacher, og dommerkomiteen anbefaler at de som skal konkurrere på stevner tar regelkurset.
Link: https://www.minidrett.no/kurs/e-66678602
C-dommerkurs Del 2 – Klasseromsundervisning:
Teoretisk og praktisk gjennomgang av det som kreves for å være en C-dommer.
Forutsetter at en har lest gjennom konkurranse regelverket, se link over
Forutsetter gjennomført C-dommerkurs del 1 – Online kurs, se link over.
Kort teoretisk gjennomgang av regelverket, for eventuelle avklaringer.
Praktisk gjennomgang for poengdommere. Hva er poeng og hvordan skåre disse.
Praktisk gjennomgang for kampdommere. Alt kampdommer skal gjøre for å starte, teste utstyr, stoppe, gi advarsel, behandle skader, endre dommeravgjørelser, behandle VideoReplay, stoppe kampen og kåre vinner av kampen.
NIF’s Trenerattest og dommerattest
NIF’s Trenerattest gir alle trenere i norsk idrett et felles utgangspunkt for å skape god og trygg aktivitet.
Link: https://trener.nif.no/CoachCertificate
Sertifisering: Trener ungdom + Trener barn + Trener voksen
Link: https://dommerattest.nif.no/atlas
Sertifisering: Dommerattest i barneidretten
NKF’s Sikkerhetskurs – Hjernens anatomi og ulike typer hjerneskader (KAMP-dommere)
Link: https://www.minidrett.no/kurs/e-66680288
Sertifisering: Kampdommer i fullkontakt Senior A* (18-35)
Politiattest, via egen klubb:
Alle med oppgaver i idretten som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, skal fremvise en gyldig politiattest (barneomsorgsattest). Dette er en forutsetning for at vi skal kunne ha en trygg idrett og oppnå idrettsglede for alle. De som har merknader på sin politiattest skal ikke ha slike oppgaver i idretten. Dette gjør vi for å hindre at personer som tidligere har begått alvorlige lovbrudd, skal kunne gjøre nye lovbrudd i idretten
Link: https://www.idrettsforbundet.no/tema/politiattest/
Sertifisering: Godkjent politiattest via klubben
Kan fremlegges sammen med NIF’s Trenerattest:


SPOND plattform for lisenser og dommerpåmelding til stevner og kurs:
WT Dommere i SPOND
NKF WT Dommerkomiteen bruker APP’en SPOND for å ha oversikt over nasjonale og internasjonale dommere, som deltar på NKF WT Stevner.
Dommerlisenser legges også inn i SPOND på den enkelte bruker, ved at den enkelte blir medlem av undergrupper iht sin dommer-lisens.
Oppdrett bruker i SPOND gruppen WT Dommerkomitten via:
Link: https://group.spond.com/UMYBS
APP: SPOND – gruppe kode UMYBS
WT Coach-lisens KAMP og POOMSAE
NKF WT Dommerkomiteen bruker APP’en SPOND for å gi ut Coach-lisens for KAMP og POOMSAE. Lisensen gjelder i 2 år fra gjennomført kurs. Lisensen varer alltid til 31. desember det året lisensen går ut.
Oppdrett bruker i SPOND gruppen Taekwondo WT – Coach lisens
Link: https://group.spond.com/ZESST
APP: SPOND – gruppe kode ZESST
Coachkurs Kyorugi (e-kurs):
Formålet med coachkurset er å etablere en felles plattform for coacher, dommere og funksjonærer. På den måten vil vi etablere en felles forståelse av de regler, prosedyrer og rutiner som ligger til grunn for konkurranseavvikling i Norge.
Link: https://www.minidrett.no/kurs/e-66678604
Sertifisering: Coach-lisens KAMP (2år, til 31.des)
Registrering: Send kopi av Sertifisering til [email protected] for lisens i SPOND gruppen Taekwondo WT – Coach lisens (kode: ZESSTO). Bruker må opprettes av den enkelte gruppe før innsending av Sertifikatet.
Coachkurs Poomsae (Webinar på nett)
Formålet med coachkurset er å etablere en felles plattform for coacher, dommere og funksjonærer. På den måten vil vi etablere en felles forståelse av de regler, prosedyrer og rutiner som ligger til grunn for konkurranseavvikling i Norge.
Link: Pr kurs som settes opp, se kurskatalogen/NKF www.kampsport.no
Sertifisering: Coach-lisens Poomsae (2år, til 31.des)
Registrering: Send kopi av Sertifisering til @dommerkomiteen.no for lisens i SPOND gruppen Taekwondo WT – Coach lisens (kode: ZESSTO). Bruker må opprettes av den enkelte gruppe før innsending av Sertifikatet.
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

Oslo Taekwondo Klubb, Bislettgata 3, Bislett Stadion Inngang A,Oslo, Norway

Sharing is Caring: