Workshop "Healing your soul": YÊN x QUANG ĐẠI x GIANG ƠI

Mon Jan 24 2022 at 09:00 am to Thu Jan 27 2022 at 08:00 pm UTC+07:00

Hồ Tây | Hanoi

Workshop "Healing your soul": Y\u00caN x QUANG \u0110\u1ea0I x GIANG \u01a0I
Advertisement
Năm mới đến, đây là thời điểm tuyệt vời để chúng ta gieo một hạt mầm mới, cho tinh thần và tâm hồn. Cùng Yên, chữa lành và cân bằng tâm hồn của bạn!
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

Hồ Tây, Đặng Thai Mai, Tay Ho, Hanoi, Vietnam, Hanoi, Vietnam

Discover more events by tags:

Workshops in Hanoi

Sharing is Caring:

More Events in Hanoi

Hanoi Students: Love Yourself - Meditate
Sun Jan 23 2022 at 09:00 am Hanoi Students: Love Yourself - Meditate

Online - Zoom

Sam Nuea Students: Love Yourself - Meditate
Sun Jan 23 2022 at 09:00 am Sam Nuea Students: Love Yourself - Meditate

Online-Zoom

Chances - Event for Ahgase [HN]
Sun Jan 23 2022 at 01:00 pm Chances - Event for Ahgase [HN]

Sharetea Vietnam (Đào Tấn)

H\u1ed9i Ch\u1ee3 Xu\u00e2n Gi\u1ea3ng V\u00f5 2022 (H\u1ed9i ch\u1ee3 l\u1ea7n th\u1ee9 30)
Sun Jan 23 2022 at 07:00 pm Hội Chợ Xuân Giảng Võ 2022 (Hội chợ lần thứ 30)

Cung Văn Hoá Hữu Nghị Việt Xô

SUNDAY TEMPLE
Sun Jan 23 2022 at 07:00 pm SUNDAY TEMPLE

Bruncher Box

QUIS17 Conference "Reimagining service to enhance human work and life"
Fri Jan 28 2022 at 08:00 am QUIS17 Conference "Reimagining service to enhance human work and life"

Đại Học Vinuni

Hanoi is Happening!

Never miss your favorite happenings again!

Explore Hanoi Events