Wings Wednesday at 7 Bridges Hanoi Taproom

Wed May 25 2022 at 11:00 am to 11:00 pm

7 Bridges Brewing Co. Hanoi Taproom | Hanoi

7 Bridges Hanoi Taproom
Publisher/Host7 Bridges Hanoi Taproom
Wings Wednesday at 7 Bridges Hanoi Taproom
Advertisement
Drop by 7 Bridges Hanoi for Wings Wednesday - 600gr of wings for only 200K.
Choose from:
Cajun Spiced.
Dragon Chili.
Caramelized Fish Sauce.
--
Đến ngay 7 Bridges Hà Nội cho bữa tiệc cánh gà mỗi thứ Tư - 600gr cánh gà chỉ với 200K
Lựa chọn giữa:
Bột Cajun
Sốt ớt Dragon
Sốt nước mắm
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

7 Bridges Brewing Co. Hanoi Taproom, 104 Xuan Dieu, Hanoi, Vietnam

Sharing is Caring: