WIENILÄINEN ILTA / Helsinki Early Music Festival

Wed Oct 06 2021 at 07:00 pm

Ritarihuone | Helsinki

WIENIL\u00c4INEN ILTA \/ Helsinki Early Music Festival
Advertisement
Wieniläinen ilta
Virtuooseja ja viihdettä
Fux - Giuliani - Paganini - Mozart
Antti Tikkanen, viulu ja liidaus
Petri Kumela, kitara
Suomalainen barokkiorkesteri
Habsburgien valtakunnan pääkaupunki Wien oli 1600-luvun alusta lähtien yksi Euroopan tärkeimmistä musiikkikeskuksista. Maantieteellinen läheisyys ja kuningashuoneen henkilökohtaiset suhteet Italian hallitsijoihin sitoivat kaupungin ja hovin kiinteästi italialaiseen musiikkiperintöön. Habsburg-suvun hallitsijat keräsivät hoviorkesterinsa riveihin aikansa parhaat italialaiset muusikot, ja Wienissä kukoistivat italiankielinen ooppera ja soitinmusiikki.
Seuraavalla vuosisadalla kaupunki oli monen kiertelevän taiteilijan matkakohteena. Wienissä esiintyivät niin aikansa nimekkäin viulisti Nicolò Paganini kuin kitaravirtuoosi Mauro Giuliani, jonka A-duurikonsertto sai kantaesityksensä siellä huhtikuussa 1808. Nyt tämä konsertto kuullaan periodikitaralla esitettynä ohjelmassa, joka esittelee wieniläisiä musiikkiaarteita barokin ajalta varhaisromantiikkaan.
Kesto: 1 t 30 min (sis. väliajan)
****
Wiensk afton
Virtuoser och underhållning
Fux - Giuliani - Paganini - Mozart
Antti Tikkanen, violin och ledning
Petri Kumela, gitarr
Finländska barockorkestern
Det habsburgska rikets huvudstad Wien var från och med början av 1600-talet ett av Europas viktigaste musikcentrum. Den geografiska närheten och kungahusets personliga relationer till Italiens regenter knöt starka band mellan staden och hovet och det italienska musikarvet. Regenterna i den habsburgska släkten samlade sin tids främsta italienska musiker i sin hovorkester, och i Wien blomstrade den italienska operan och instrumentala musiken.
Under därpå följande sekel var staden ett resmål för många kringresande konstnärer. I Wien uppträdde såväl sin tids mest kända violinist Nicolò Paganini som gitarrvirtuosen Mauro Giuliani, vars A-durkonsert fick sitt uruppförande där i april 1808. Nu hör vi denna konsert framförd på periodgitarr i ett program som presenterar Wienska musikskatter från barocken till den tidiga romantiken.
Längd: 1 h 30 min (inkl. paus)
****
Viennese evening
Virtuosos and entertainment
Fux - Giuliani - Paganini - Mozart
Antti Tikkanen, violin and direction
Petri Kumela, guitar
Finnish Baroque Orchestra
Vienna, the capital of the Habsburg Empire, was one of the most important centres of music and the arts in Europe from the beginning of the 17th century. The geographic proximity to Italy and the personal relationships between the Viennese royalty and the Italian rulers joined the city and the court firmly to Italian musical heritage. The rulers of the Habsburg line filled their orchestras with the best Italian musicians of their time, and Italian opera and instrumental music flourished in Vienna.
In the next century, the city was the destination of many touring artists. Both Nicolò Paganini, the most famous violinist of his time, and Mauro Giuliani, guitar virtuoso, performed in Vienna. Giuliani’s A-major concerto was premiered there in April 1808. This concerto will be performed on period guitar in tonight’s programme, which introduces Viennese musical treasures from the Baroque to the early Romantic periods.
Duration: 1 hour 30 minutes (including intermission)
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

Ritarihuone, Helsinki, Finland, Helsinki, Finland

Tickets

Sharing is Caring: