Wellness Friday | FOUR SEASON NOURISHMENT

Fri Aug 26 2022 at 06:30 pm UTC+07:00

Zenith Yoga & Pilates & Wellness Hanoi | Hanoi

Zenith Yoga & Pilates Hanoi
Publisher/HostZenith Yoga & Pilates Hanoi
Wellness Friday | FOUR SEASON NOURISHMENT
Advertisement
“In the old days the sages treated disease by preventing illness before it began” - This is a famous quote from the most famous 2500-year-old classic book of Traditional Chinese Medicine - HuangDi Internal Classic. This quote stressed the priority and advantage of Traditional Chinese Medicine in healthcare, which is body nourishment and disease prevention. Nourishment or “Yang Sheng” has a very broad scope, which includes taking care of the human body and soul, following nature's rules, relying on nature to exist and develop and ruin.
In the limit of this event, we will learn about the nourishing rules according to four seasons of the year, which are Spring, Summer, Autumn and Winter. We will get to know how to adjust our lifestyle, diet, mentality to fit nature's characteristics.
Please gently register to join our event!
Time: 18.30 - 21.00 on 26 Aug, 2022.
Fee: 450.000 VND when paid before 19 Aug, 2022. After that's 550.000VND
Sign up: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQI9Qg04HhxmjNnpvWyNWybUfLScC6lUToXADsE8CcO6nk8w/viewform
-------------------------------
“Thánh Nhân bất trị dĩ bệnh trị vị bệnh” - Đây là một câu trích dẫn nổi tiếng trong cuốn y thư 2500 năm tuổi kinh điển bậc nhất của Y học cổ truyền Trung Hoa - Hoàng Đế Nội Kinh Tố Vấn. Câu này dịch ra có nghĩa là bậc Thánh Nhân không trị bệnh khi bệnh đã thành mà trị bệnh từ khi bệnh còn chưa thành. Câu nói này chính là phát biểu làm nổi bật sự ưu việt và mối ưu tiên chính của Y học cổ truyền, đó là dưỡng sinh và phòng bệnh. Dưỡng sinh là một phạm trù rất rộng, bao gồm sự nâng niu, nuôi dưỡng, chăm sóc thân thể và tâm hồn, để cho con người sống trong tự nhiên được hài hòa với tự nhiên, nương nhờ vào tự nhiên mà tồn tại, tuân theo quy luật của tự nhiên mà phát triển và lụi tàn.
Trong phạm vi buổi Wellness Friday này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về quy tắc dưỡng sinh theo bốn mùa xuân hạ thu đông, hay còn gọi là “tứ thời dưỡng sinh” trong Đông Y. Chúng ta sẽ học cách tuân theo quy luật của tự nhiên để sinh hoạt, xử sự, ăn uống và điều dưỡng tinh thần.
Hãy đăng ký tham gia cùng chúng tôi bạn nhé!
Thời gian: 18.30 - 21.00 vào 26/08/2022
Phí: 450.000VND khi thanh toán trước ngày 19/08. Sau đó là 550.000VND
Đăng kí:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLbcXQRrDwa2OwQSAnUWDEbatVM608qhb2Vkdq57V4Rgng0Q/viewform
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

Zenith Yoga & Pilates & Wellness Hanoi, 1st & 2nd flr Westlake Suite Building, No 99B, Lane 275 Au Co, Tay Ho, Ha Noi,Hanoi, Vietnam, Hanoi, Vietnam

Tickets

Discover more events by tags:

Health-wellness in Hanoi

Sharing is Caring:

More Events in Hanoi

How To Read Faster & Comprehend More- Hanoi
Thu Aug 25 2022 at 10:00 pm How To Read Faster & Comprehend More- Hanoi

(ONLINE EVENT)

Meetup 5th: Everything is fine.
Fri Aug 26 2022 at 08:00 pm Meetup 5th: Everything is fine.

Harleys The Coffee

Savage Invites Tristan Kino (FR)
Fri Aug 26 2022 at 10:00 pm Savage Invites Tristan Kino (FR)

Savage

OpenInfra Days Vietnam 2022 - Connecting digital worlds
Sat Aug 27 2022 at 07:30 am OpenInfra Days Vietnam 2022 - Connecting digital worlds

Sheraton Hanoi Hotel

Free Career Success & Meditation Class - Hanoi
Sat Aug 27 2022 at 08:00 am Free Career Success & Meditation Class - Hanoi

Online via Zoom

Kho\u00e1 Yin Yoga N\u1ec1n T\u1ea3ng 30h - Kho\u00e1 Cu\u1ed1i Tu\u1ea7n
Sat Aug 27 2022 at 09:00 am Khoá Yin Yoga Nền Tảng 30h - Khoá Cuối Tuần

Yoga Lab Hanoi

\u0110i\u1ec7n \u1ea2nh: "Before Midnight" (Tr\u01b0\u1edbc L\u00fac N\u1eeda \u0110\u00eam), 2013
Sat Aug 27 2022 at 06:45 pm Điện Ảnh: "Before Midnight" (Trước Lúc Nửa Đêm), 2013

Vincent Le Café

Hanoi is Happening!

Never miss your favorite happenings again!

Explore Hanoi Events