Wczesna diagnoza i stymulacja logopedyczna u noworodków i niemowląt

Sat Aug 27 2022 at 10:00 am to 04:30 pm

Warszawa | Warsaw

Artysta Mowy-Centrum Terapii i Rozwoju Aleksandra Jastrz\u0119bowska-Jasi\u0144ska
Publisher/HostArtysta Mowy-Centrum Terapii i Rozwoju Aleksandra Jastrzębowska-Jasińska
Wczesna diagnoza i stymulacja logopedyczna u noworodk\u00f3w i niemowl\u0105t
Advertisement
Szkolenie Wczesna diagnoza i stymulacja logopedyczna u noworodków i niemowląt w Warszawie
PROWADZĄCA: dr Mira Rządzka
TERMIN: 27.08.2022 r.
MIEJSCE: Warszawa (sala zostanie podana przed szkoleniem)
ZGŁOSZENIA: [email protected]
CENA: 800 zł
PROGRAM SZKOLENIA:
Cele i pojęcia wczesnej interwencji
2. Czynniki warunkujące prawidłowy rozwój dziecka od poczęcia:
 czynniki endo- i egzogenne; istota wywiadu
 rozwój odruchowych reakcji oralnych (PNR) w okresie
prenatalnym
3. Warunki okołoporodowe:
 poród: norma i patologia
 metody diagnostyczne noworodka
4. Badanie oralnych warunków anatomicznych noworodka i niemowlęcia
5. Diagnoza PNR: norma i patologia, momenty strategiczne - propozycja własna
6. Znaczenie mechanizmów kompensacyjnych w odruchowych reakcjach
oralnych na podst. własnych badań własnych
7. Omówienie innych metod diagnostycznych, adekwatnych do oceny rozwoju
mowy dziecka:
 zasady badania mowy wczesnodziecięcej i dg wieku
rozumienia mowy wg Monachijskiej Funkcjonalnej
Diagnostyki Rozwojowej wg. T. Hellbruge i Lajosi
8. Rozwój mowy od urodzenia do 12 m. ż.
 dojrzewanie odruchów istotnych dla rozwoju mowy
 formy aktywności prewerbalnej
 rozwój fonacji pozytywnej
 karmienie naturalne i zasady karmienia terapeutycznego
 kalendarz funkcji pokarmowych
9. Wczesna stymulacja sfery oralnej u noworodków i niemowląt w przypadku
zaburzeń oralnych- propozycja własna (omówienie materiałów filmowych,
formułowanie pisemnej diagnozy oraz programów terapii).
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

Warszawa, ,Warsaw, Poland, Warsaw, Poland

Sharing is Caring: