WARSZTATY RUCHOWE SITE-SPECIFIC DLA DZIECI Z ICH OPIEKUNAMI

Fri Jul 08 2022 at 01:00 pm to Sat Jul 09 2022 at 03:00 pm

Ogród Krasińskich | Warsaw

Kontaktuj z Dzieckiem
Publisher/HostKontaktuj z Dzieckiem
WARSZTATY RUCHOWE SITE-SPECIFIC DLA DZIECI Z ICH OPIEKUNAMI
Advertisement
Warsztaty Magdy i Mai (9 lat) to czas i przestrzeń stworzona na wzajemne porozumienie dzieci i dorosłych. To wspólne działania ruchowe oparte na spontanicznej zabawie, improwizacji z elementami kontakt improwizacji. Kontaktuj z dzieckiem to rozwój nie tylko motoryczny, a także zabawa, spontaniczność, dialog poprzez ruch i nasze ciało.

?????????? ?? ???????????: https://forms.gle/nxxutexMHmiAg8eR7

KONTAKTUJ Z DZIECKIEM (3-6 lat)
??????, ? ?????, ????. ??-??

Będziemy wspólnie skakać, turlać się i upadać. Podczas zajęć jest duża swoboda ćwiczeń i ich formy, podejmowana przez uczestników w zależności od ich gotowości. Tworzymy przestrzeń na wzajemne porozumienie przez ruch. Dzięki zabawie i zadaniom będziemy odkrywać różne sposoby kreowania otaczającej nas przestrzeni oraz możliwości wpływania na nią.

KREOWANIE CIAŁEM, KSZTAŁTOWANIE RUCHEM (7-12 lat)
?????????, ?? ?????, ????. ??-??

Większość naszego życia spędzamy w przestrzeni zamkniętej, czy też w „zorganizowanej” zewnętrznie. Zobowiązuje nas to do pewnych zasad. Określonych z góry postaw czy sposobów zachowania. Głównie są to przestrzenie miejskie, które posiadają mniej lub bardziej oczywiste założenia projektowanej przestrzeni. Otoczenie w pewien sposób narzuca nam styl bycia i ma na nas ogromny wpływ. A czy my możemy mieć wpływ na przestrzeń dookoła? Czy możemy nadać jej nowe znaczenie?

?#WarsawFlow - 13th Warsaw CI FLOW | International Dance Festival | Międzynarodowy Festiwal Tańca
http://www.polandcontactfestival.com
https://www.facebook.com/events/618372319264878
◾??????????? | ????????:
Fundacja Artystyczna PERFORM | Artistic Foundation PERFORM
◾????́ł???????????? | ??-?????????:
Miasto Stołeczne Warszawa | City of Warsaw ▪️Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego | Ministry of Culture and National Heritage of Republic Poland
◼️??????? | ?????????:
▪️Narodowy Instytut Muzyki i Tańca | National Institute of Music and Dance
◼️????????? | ????????:
▪️Mazowiecki Instytut Kultury
◼️??????? ???????? | ????? ???????:
| ▪️TVP Kultura | ▪️RDC | ▪️E-teatr | ▪️Teatralny |
| ▪️TaniecPOLSKA | ▪️TerazTeatr |
| ▪️Miejmiejsce | ▪️Prestoportal |

◾????????????? ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Taniec”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca | ??-???????? by the Ministry of Culture, National Heritage and Sport from the Culture Promotion Fund as part of the "Dance" program, implemented by the National Institute of Music and Dance
#RazemDlaUkrainy ??
#FundacjaPerform
??????

Workshops led by Magda and Maja (9yo) is a time and space created for mutual understanding between children and adults. A place for joint embodied activities based on spontaneous play and improvisation with elements of contact improvisation.
??????, ???????? ????: https://forms.gle/nxxutexMHmiAg8eR7

CONTACT KIDS - 3-6 years old
????????, ??? ????, ??:?? -??:??
We will jump, roll and fall together. There is a lot of freedom of ways of engaging during the workshop, depending on the participants’ readiness. We will create space for mutual communication through movement. Physical games and challenges will support us in discovering various ways of interacting with and influencing the space around us.

“Creating with a body, shaping with movement
vol. 2” – Laboratory . for . children . and . adults.
??????, ???? ????, ??:??-??:??
We spend most of our lives in a confined space, “organised” by external factors. It obliges us to obey specific rules – present predefined attitudes or behaviours. These are mainly urban spaces with more or less obvious design assumptions and affordances. The surrounding, in some way, imposes our lifestyle and has a huge impact on us. But for a change, can we influence the space around us? Can we give it a new meaning? How do our posture, body and reactions change when we transform urban space into natural space?
#SupportUkraina ??
#разомдляУкраїни ??
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

Ogród Krasińskich, ,Warsaw, Poland, Warsaw, Poland

Tickets

Sharing is Caring: