Warszawa Expo Our Kids

Sat Jan 28 2023 at 12:00 pm to 05:00 pm

Pałac Kultury i Nauki Warszawa | Warsaw

Lyc\u00e9e Fran\u00e7ais de Varsovie
Publisher/HostLycée Français de Varsovie
Warszawa Expo Our Kids
Advertisement
(FR)
Chers parents, nous avons le plaisir de vous annoncer que le Lycée français de Varsovie (LFV) participera à la Foire Expo des Écoles privées et internationales de l'agence Our Kids.
Cet événement présente l'offre éducative de toutes les écoles privées et internationales présentes sur Varsovie.
À cette occasion, vous aurez l'opportunité de rencontrer notre équipe administrative et pédagogique et de poser toutes vos questions sur notre offre pour les enfants de 2 à 18 ans.
N'attendez pas le Printemps pour en savoir plus sur les atouts de l’enseignement scolaire français pour votre enfant. Vous pouvez échanger dès maintenant avec nous sur les possibilités de scolarisation pour les enfants francophones et non francophones et découvrir nos activités extrascolaires.
>> Nous vous attendons nombreux sur le stand 9 (salle Marmurowa) !
>> Obtenez un billet gratuit : https://www.ourkids.net//pl-en/expo/?utm_source=ourkids.net&utm_medium=optinmonster&utm_campaign=SchoolExpo2023&utm_content=desktopimage
***
(PL)
Drodzy Rodzice! Z przyjemnością informujemy, że Liceum Francuskie w Warszawie (LFV) weźmie udział w Expo Szkół Niepublicznych organizowane przez agencję Our Kids.
To wydarzenie przedstawia ofertę edukacyjną wszystkich warszawskich szkół prywatnych i międzynarodowych.
Przy tej okazji będziecie mogli poznać nasze grono administracyjno-pedagogiczne i zadać wszelkie pytania dotyczące naszej oferty dla dzieci w wieku od 2 do 18 lat.
Nie czekajcie do wiosny, żeby lepiej poznać zalety francuskiego szkolnictwa w nauczaniu Twojego dziecka! Już teraz porozmawiajmy o możliwościach edukacji dla dzieci francusko- i niefrancuskojęzycznych czy o naszych zajęciach pozalekcyjnych.
>> Czekamy na Was na stoisku nr 9 (sala Marmurowa)!
>> Bezpłatna wejściówka: https://www.ourkids.net//pl/expo/?utm_source=ourkids.net&utm_medium=optinmonster&utm_campaign=SchoolExpo2023&utm_content=desktopimage
***
(EN)
Dear parents, we are pleased to announce that the French School in Warsaw (LFV) will participate in the Private and International School Expo organized by the agency Our Kids.
This event presents the educational offer of all private and international schools in Warsaw.
On this occasion, you will have the opportunity to meet our administrative and teaching teams, and to ask us all your questions about our program for children aged 2-18.
Do not wait until spring to learn more about the advantages of French education for your child! Discuss with us now about the possibilities of schooling for French-speaking and non-French-speaking children, and discover our extracurricular activities.
>> We look forward to seeing you at stand 9 (Marmurowa Hall)!
>> Get your free ticket: https://www.ourkids.net//pl-en/expo/?utm_source=ourkids.net&utm_medium=optinmonster&utm_campaign=SchoolExpo2023&utm_content=desktopimage
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

Pałac Kultury i Nauki Warszawa, Plac Defilad 1,Warsaw, Poland, Warsaw, Poland

Tickets

Sharing is Caring: