Warszawa: Diagnoza i terapia zaburzeń mowy dziecka z rozszczepem

Sat Jul 24 2021 at 09:00 am to Sun Jul 25 2021 at 02:00 pm UTC+02:00

Warszawa03-983 Warsaw, Poland | Warsaw

Instytut Edukacji Logopedycznej
Publisher/HostInstytut Edukacji Logopedycznej
Warszawa: Diagnoza i terapia zaburze\u0144 mowy dziecka z rozszczepem Tytuł szkolenia: Diagnoza i terapia zaburzeń mowy dziecka z rozszczepem wargi i podniebienia, w tym wczesna interwencja logopedyczna
Termin: 24-25 lipca 2021 r.
Godziny zajęć: sobota 09:00-18:00, niedziela 09:00-14:00 (16h dydaktycznych)
Lokalizacja: Warszawa
Koszt szkolenia: 820 zł
Zapisy: https://bit.ly/2Hw3CJt
Osoba prowadząca: Danuta Pluta-Wojciechowska, doktor habilitowany w zakresie językoznawstwa (specjalność logopedyczna), profesor UŚ, Instytut Językoznawstwa Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Jej główne zainteresowania naukowe dotyczą zaburzeń mowy u dzieci z wadą w obrębie środkowej części twarzoczaszki, z zaburzeniami czynności prymarnych, takich jak np. oddychanie i przyjmowanie pokarmów. Prowadzi badania mowy w dyskursie zaburzonym wykorzystując ujęcie związane z lingwistyką kognitywną. Zajmuje się również patofonetyką związaną w szczególności z zaburzeniami realizacji fonemów warunkowanych konstytucjonalnie i funkcjonalnie, a także teorią i metodyką terapii dyslalii. Opracowała Strategiczną metodę usprawniania realizacji fonemów (SMURF) oraz związaną z nią Fizjologiczną terapię miofunkcjonalną (FTM), która wywodzi się z ortodoncji, a także kompleksową terapię w przypadku zaburzeń mowy u osób z rozszczepem wargi i podniebienia.
Grupa docelowa: Logopedzi, zwłaszcza osoby po ukończeniu kursu Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów w dyslalii obwodowej
Cel szkolenia: Zdobycie wiedzy i umiejętności dotyczących diagnozy i terapii logopedycznej osób z rozszczepem wargi i podniebienia.
Program:
Rozszczep wargi i podniebienia jako zaburzenie wieloukładowe i wielopłaszczyznowe w świetle najnowszych badań logopedycznych.
Etiologia, patogeneza i klasyfikacja rozszczepów.
Zaburzenia morfologiczne i czynnościowe w przypadku rozszczepu.
Czynności prymarne i ich rola w budowaniu biomechanicznej bazy artykulacji.
Wielospecjalistyczne leczenie dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia.
Cechy dyslalii i alalii rozszczepowej.
Podstawy fonetyki „mowy rozszczepowej”.
Objawy i przyczyny alalii rozszczepowej.
Paradygmat diagnozy logopedycznej dziecka z rozszczepem od urodzenia.
Programowanie i prowadzenie terapii zaburzeń mowy u dzieci z rozszczepem.
Pomoc rodzicom nienarodzonego dziecka z rozszczepem.
Dziecko w pierwszym roku życia: postępowanie logopedyczne z dzieckiem przed, pomiędzy i po operacjach chirurgicznych.
Dziecko w wieku poniemowlęcym, przedszkolnym i wczesnoszkolnym: strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów, w tym rozwojowa i terapeutyczna sekwencja terapii głosek, progowe warunki wywoływania głosek, wywoływanie głosek metodą analityczną i syntetyczną; terapia w przypadku nosowania otwartego funkcjonalnego i strukturalnego.
Czynniki determinujące wyniki terapii.
Rola logopedy w wielospecjalistycznym leczeniu zespołowym dziecka z rozszczepem, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z foniatrą.
Uczestnicy proszeni są o zabranie ze sobą lusterka (najlepiej stojące).
Na każdym szkoleniu Instytutu, wśród uczestników, losujemy NAGRODĘ niespodziankę.
W koszty szkolenia wliczone są: materiały oraz zaświadczenia o ukończeniu warsztatów (wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)), poczęstunek podczas przerw kawowych.
----------------------------------------
Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla przedsiębiorców i ich pracowników. Sprawdź, czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia –
http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie – skontaktuj się z operatorem swojego regionu.
Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (jeśli w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę).
Dowiedz się więcej – http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Event Venue & Nearby Stays

Warszawa03-983 Warsaw, Poland, Warsaw, Poland

Tickets

Sharing is Caring:

More Events in Warsaw

Sold out WARSZAWA High Heels Dance Basic
Sun Jul 25 2021 at 12:00 pm Sold out WARSZAWA High Heels Dance Basic

Warszawa

Szkolenie Oldtime Kettlebells
Sun Jul 25 2021 at 01:00 pm Szkolenie Oldtime Kettlebells

Akademia Kettlebells Warszawa

Cuban Salsa Solo Crash Course (S)
Sun Jul 25 2021 at 02:00 pm Cuban Salsa Solo Crash Course (S)

The Cuban Place

Stretching nad Wis\u0142\u0105
Sun Jul 25 2021 at 02:00 pm Stretching nad Wisłą

Pomost 511

psiknik nad wis\u0142\u0105 \/ piesapol x fala
Sun Jul 25 2021 at 02:00 pm psiknik nad wisłą / piesapol x fala

Fala - Pawilon nad Wisłą

Warszawska suwerenno\u015b\u0107 \u017cywno\u015bciowa \/\/ Biennale Warszawa
Sun Jul 25 2021 at 03:00 pm Warszawska suwerenność żywnościowa // Biennale Warszawa

Motyka i Słońce

Spot Fabia Club Polska - Mazowsze \u201921
Sun Jul 25 2021 at 04:00 pm Spot Fabia Club Polska - Mazowsze ’21

PGE Narodowy

Plenerowy koncert zespo\u0142u Cliver
Sun Jul 25 2021 at 06:00 pm Plenerowy koncert zespołu Cliver

Baseny Kora

D\u017ceeeeeeeem! #98
Sun Jul 25 2021 at 07:00 pm Dżeeeeeeeem! #98

StertaScen

Koncert Trio Artio
Sun Jul 25 2021 at 07:00 pm Koncert Trio Artio

Austriackie Forum Kultury / Österreichisches Kulturforum Warschau

Lato na Pradze \u2022 Pink Freud \u2022 25 lipca 2021
Sun Jul 25 2021 at 08:00 pm Lato na Pradze • Pink Freud • 25 lipca 2021

Praga Centrum

Warsaw is Happening!

Never miss your favorite happenings again!

Explore Warsaw Events