Warsaw Live SAR 2023

Fri May 19 2023 at 08:00 am UTC+01:00

Instytut Pozytywnej Seksualności | Warsaw

Instytut Pozytywnej Seksualno\u015bci
Publisher/HostInstytut Pozytywnej Seksualności
Warsaw Live SAR 2023 Zapraszamy na coroczną Warszawską edycję SAR'u w języku polskim!
Rezerwuj 19 i 20 maja 2023.

Trening SAR prowokuje do zmian w życiu: jest przełomem, który otwiera nowe drzwi do odkrywania i badania różnorodnych form seksualności.
O wydarzeniu:
SAR2023 – European Warsaw SAR Training
[English version belowj]
Europejski Trening SAR – XII edycja!
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w profesjonalnym szkoleniu SAR – Treningu Ponownej Oceny i Restrukturyzacji Postaw wobec Seksualności (Sexual Attitude Reassessment and Restructuring Training).
Termin: 19-20 Maja 2023 (piątek i sobota)
Cena:
1700 PLN do 31 marca 2023 (cena early bird) (350euro)
2100 PLN od 1 kwietnia 2023 (450euro)
1600 PLN studenci/studentki i absolwenci/absolwentki USWPS & SCU
Rezerwacja miejsca po dokonaniu zgłoszenia na adres mailowy
[email protected]
Liczba miejsc ograniczona.
Obowiązuje kolejność zgłoszeń+wpłata.
Czym jest SAR?
SAR to międzynarodowy program treningowy, który jest obowiązkowym elementem edukacji amerykańskich terapeutów/terapeutek seksualnych, doradców/doradczyń i edukatorów/edukatorek, wymagany w procesie certyfikacji przez AASECT (American Association of Sexual Educators, Coaches and Therapists).
Trening ten został wprowadzony w latach 70 jako obowiązkowy element praktycznego szkolenia studentów/studentek seksuologii w Institute for the Advanced Study of Human Sexuality w San Francisco. Stworzenie takiego programu szkoleniowego było odpowiedzią na poszukiwanie projektów skupiających się na szerokim spektrum różnorodności seksualnej adresowanych do specjalistów/ek pracujących z ludzką seksualnością.
Obecnie SAR to jedyny trening w USA, który musi ukończyć każda osoba specjalizująca się w dziedzinach seksuologii, terapii seksualnej, edukacji seksualnej czy sex coachingu.
Dla kogo jest SAR?
Program SAR skierowany jest do specjalistów/specjalistek w obszarze ludzkiej seksualności, którzy chcą poszerzać i rozwijać wiedzę dotyczącą seksualności i własne nastawienie do tej wiedzy. Jest to kurs dla psychologów/psycholożek, trenerów/trenerek rozwoju osobistego, seksuologów/seksuolożek, coachów/coachek, edukatorów/edukatorek, fizjoterapeutów/fizjoterapeutek, nauczycieli/nauczycielek tantry i duchowej seksualności, studentów/studentek, terapeutów/terapeutek, pracowników/pracowniczek socjalnych, przedstawicieli/przedstawicielek zawodów związanych ze zdrowiem, duchownych/duchowne, specjalistów/specjalistek planowania rodziny, socjologów/socjolożek, badaczy/badaczek seksualności, rodziców, osób, które w swojej pracy mogą mieć kontakt z ludzką seksualnością oraz wszystkich chcących rozwijać swoje relacje międzyludzkie i zmieniać swoje życie na lepsze.
Jak wygląda SAR?
Trening SAR jest wysoce prowokującym, bezpośrednim, intelektualnym i emocjonalnym doświadczeniem, które zaprojektowane jest na dochodzenie do granic strefy komfortu, wywoływanie uczuć oraz konfrontacji z postawami, przekonaniami i wartościami na temat seksualności. Trening ten prowokuje do zmian w życiu, jest przełomem, który otwiera nowe drzwi do ponownego odkrywania i badania różnorodnych form seksualności.
Prezentacje składają się z materiałów multimedialnych (w tym film współczesny, telewizja i sztuki wizualne), oraz paneli z udziałem gości, które zawierają elementy demonstracji współczesnej ludzkiej ekspresji seksualnej. Trening zawiera również elementy procesu grupowego, pracy w grupach pod opieką facylitatorów. Kurs odbywa się w małych grupach, co sprzyja przyswajaniu wiedzy oraz daje możliwość aktywnego uczestniczenia w seminarium.
SAR nie jest profesjonalnym treningiem terapii seksualnej. Nie jest to także tradycyjna edukacja seksualna. Osoby uczestniczące w treningu mają możliwość emocjonalnego, intelektualnego, duchowego oraz psychologicznego przeżywania różnych aspektów seksualności człowieka.
*Informacje organizacyjne*
Zajęcia odbywają się w piątek i sobotę w godzinach 10.00-18.00.
Zgodnie z tradycją, treningom SAR towarzyszą dodatkowe imprezy o charakterze rozrywkowo-edukacyjnym z obszaru seksualności. W piątkowy wieczór pójdziesz spać późno:)
Uczestnicy/uczestniczki SARu poznają szczegóły imprez towarzyszących tuż przed wydarzeniem drogą mailową.
Kto prowadzi trening SAR?
Trening SAR prowadzony jest przez dr Agatę Loewe-Kurilla, wieloletnią uczennicę dr Patti Britton oraz dr Roberta Dunlapa, którzy są współzałożycielami Sex Coach University - pierwszego na świecie instytutu szkolącego i certyfikującego specjalistów w dziedzinie sex coachingu. Organizatorem europejskiej edycji jest Instytut Pozytywnej Seksualności.
Facylitatorkami grup są Agnieszka Szeżyńska, Patrycja Wonatowska, Anna Zaleska i Katarzyna Żółtak.
Trening superwizowany jest przez dr Patti Britton oraz zapewnia certyfikację uznawaną przez Sex Coach University oraz Instytut Pozytywnej Seksualności.
Dr Agata Loewe-Kurilla – jest absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie (Psychologia Kliniczna oraz Społeczna Psychologia Stosunków Międzykulturowych) oraz Institute for Advanced Studies of Human Sexuality w San Francisco, gdzie uzyskała tytuł Ph.D. Kończyła studia podyplomowe w Krakowie w Ośrodku Szkoleń Systemowej Terapii Rodzin. Jest certyfikowaną Sex Coach oraz akredytowaną przez Pink Therapy terapeutką GSRD (Gender, Sexual and Relationship Diversity). Od ponad 10 lat działa w organizacjach pozarządowych. Prowadzi poradnictwo seksuologiczne i psychoterapię w ramach Kampanii Przeciw Homofobii oraz Instytutu Pozytywnej Seksualności. Jest członkinią World Association of Sexual Health (WAS) & Association of Sex Coaches (WASC). Jej specjalizacją są badania nad płcią, orientacją seksualną, preferencjami seksualnymi i identyfikacjami płciowymi oraz relacjami & niekonwencjonalnymi stylami życia.
Agnieszka Szeżyńska – coachka intymności, krzewicielka Koła Zgody, językoznawczyni, ekspertka od psycholingwistyki i komunikacji. Pomaga być w kontakcie z granicami, korzystać z prawa głosu w seksie i ucieleśniać przyjemność. Autorka książek z serii „Warsztaty intymności”. Współtworzy Instytut Pozytywnej Seksualności w Warszawie.
Patrycja Wonatowska- Psycholożka, seksuolożka, terapeutka w nurcie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie integracyjnym, edukatorka seksualna. Posiada uprawnienia konsultantki w punkcie testowania HIV. Wykładowczyni na Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie oraz SWPS w Poznaniu - Seksuologia praktyczna. Współtwórczyni Instytutu Pozytywnej Seksualności i podcastu Seksozoficznie. Głównym obszarem zainteresowań jest zdrowie i preferencje seksualne oraz różnorodne style realizowania ludzkiej seksualności.
Katarzyna Żółtak- jest psycholożką (Warsaw International Studies in Psychology), seksuolożką (USWPS), oraz sex coachką w procesie certyfikacji (Sex Coach U). Ukończyła także szkolenie w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.
Współtworzy The Pleasure Union, społeczność online wspierającą innych w procesie eksplorowania swojej seksualności i zmieniania świata poprzez przyjemność.
Prowadzi poradnictwo seksuologiczne zdalnie oraz stacjonarnie w Wolverhampton w Wielkiej Brytanii. Prowadzi cykl seks pozytywnych dyskusji w fundacji Wolverhampton LGBT+, gdzie jest także wolontariuszką. Współpracuje z marką Wet for Her.
Jest adwokatką pozytywnej seksualności i lesbijką, której bliska sercu jest praca z osobami ze społeczności LGBTQ+. Współpracuje z Instytutem Pozytywnej Seksualności od 2017 roku.

Anna Zalewska- prowadzi poradnictwo seksuologiczne dla osób indywidualnych i związków, zajmuje się edukacją antydyskryminacyjną, przede wszystkim wokół zagadnień płci, tożsamości płciowej i psychoseksualnej. Przygląda się przemianom społecznym przez pryzmat równości, przywilejów i wykluczenia, opisuje je, współpracując z “Gazetą Wyborczą”. Jest członkinią Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej. Współpracuje z Instytutem Pozytywnej Seksualności. Ukończyła studia z zakresu komunikacji społecznej i nauk politycznych (UW), seksuologię kliniczną (SWPS), gender studies (IBL PAN) i szkołę SexCoachU pod kierunkiem Patti Britton.
****************************************************************************
Warsaw SAR European Training – XIIth Edition!
Join the professional SAR Training – Sexual Attitude Reassessment and Restructuring.
Date: 19-20 May 2023 (Fri-Sat)
Price:
1700PLN / 350 EUR / 490 USD / 400 GBP until 31st March 2023 (early bird discount)
2100PLN / 450 EUR / 440 USD / 330 GBP from 1st April 2023
1600PLN / 340 EUR / 370 USD / 300 GBP for USWPS & SCU Pink Therapy students and graduates
Get a ticket: SAVE YOUR PLACE
More info:
[email protected]
[email protected]
What is SAR?
SAR, the Sexual Attitude Reassessment Training, is an international training program and an obligatory element in the educational process of American sex therapists, counsellors, and educators, required in the AASECT certification process (American Association of Sexual Educators, Coaches, and Therapists). It’s the only training program in the USA which must be completed by everyone wishing to work in the fields of sexology, sex therapy, sex education, or sex coaching.
SAR was developed in the 1970s as a practical component of training for sexology students at the Institute for Advanced Study of Human Sexuality in San Francisco. This revolutionary program was created to help sexologists broaden their awareness and understanding of the vast array of human sexual behavior and expression.
Who is SAR for?
The SAR training is aimed at people interested in the field of human sexuality who would like to develop their sensitivity & knowledge about sexuality and explore their own attitudes to this sensitivity & knowledge. If addressing sex and sexuality with clients is part of your work, SAR is for you! It is a course for psychologists, therapists, personal development trainers, sexologists, coaches, educators, physiotherapists, tantra and spiritual sexuality teachers, students, social workers, health care specialists, priests, family planning experts, sociologists, sex researchers, parents, people whose job may involve dealing with human sexuality and everyone wishing to develop their interpersonal relations and make positive life changes.
What does SAR look like?
SAR is a highly provocative, experiential, cognitive, and affective experience, which is designed to push comfort levels, elicit feelings and confront attitudes, beliefs, and values about sexuality.
The training can be a life-changing experience, a breakthrough that opens doors to a reexamination of the diverse forms of human sexuality.
Presentations encompass media (including contemporary film, television, and art), along with presentations and panels of live speakers and demonstrations showing the potential range of human sexual expression today.
The training includes elements of group process – group work with the assistance of facilitators. The groups are small, which improves the learning process and allows active participation.
SAR is not a clinical training in sex therapy, nor is it traditional sex education. It enables the participant to move emotionally, intellectually, spiritually, and psychologically into a zone of greater knowing, acceptance, and tolerance of human sexuality in all of its possible dimensions.
*Technical information*
The course takes place on Friday & Saturday from 10 am to 6 pm.
As per SAR tradition, the training is accompanied by educational entertainment events within the field of sexuality. Details of the accompanying events will be given to prospective participants by email. Friday will end late!
Who leads the training?
The SAR training is led by Agata Loewe-Kurilla, PhD, who has trained under Dr. Patti Britton Dr. Robert Dunlap, the co-founders of Sex Coach University, the first training and accreditation institution for sex coaching experts.
The Warsaw European edition is organized by the Sex Positive Institute in Warsaw. The group facilitators are Agnieszka Szeżyńska and Patrycja Wonatowska.
The training is supervised by Dr. Patti Britton and meets the criteria for certification by Sex Coach U and the Sex Positive Institute, Warsaw.
Dr. Agata Loewe-Kurilla – Agata is a Warsaw SWPS University of Social Sciences and Humanities graduate (Clinical Psychology and Social Psychology of Multicultural Relations) and a San Francisco Institute for Advanced Studies of Human Sexuality graduate, where she received her PhD degree. She did postgraduate studies at the Systemic Family Therapy Training Centre in Cracow, currently working towards Sex Coach University certification. She has been running GSRD Residential training with Dominic Davies for London-based Pink Therapy. Furthermore, she has been an NGO activist for the last 10 years. Agata offers sexological counselling and psychotherapy at the Campaign Against Homophobia and the Sex Positive Institute. She is a member of WAS & WASC and specializes in studies on gender, sexual orientation, sexual preferences, and gender identifications as well as relationships & alternative lifestyles.
Agnieszka Szeżyńska – Agnieszka is an intimacy coach, adult sex ed educator, teacher trainer and a communication and language & gender expert. She graduated from Sex Coach University, where she is now a Student Advisor, supporting the development of sexuality professionals worldwide. She is currently working towards certification in Solution-Focused Brief Therapy. She co-leads the Sex Positive Institute in Warsaw and is a member of the World Association of Sex Coaches. She specializes in dealing with libido issues, sexuality in/compatibility in a couple, female pleasure and orgasm, and consensual non-monogamy. She runs highly popular workshops in adult sexual self-development and is the author of the first sexuality self-development handbook published in Poland.
Patrycja Wonatowska – Patrycja is a sexologist and sex educator. She is a certified HIV testing consultant. She is a graduate of Psychology and Pedagogy (health education and addiction prevention.) She has certification in Solution-Focused Brief Therapy. Patrycja finished postgraduate studies in clinical sexology and took part in workshops in the field of sexual education and sexology, like SAR and ASPEX. She is a member of the Polish Association of Sexologists and the Polish AIDS Society. The focus of her work is the prevention of psychosexual disorders, sexual education, and propagating sexual health. As a sex educator, she works as a counselor for children, adolescents, and adults. She offers individual consultations and works with couples. She conducts sexological workshops and works with groups. Patrycja also collaborates with NGOs working in the field of sexual education and HIV/AIDS prevention.

Event Venue

Instytut Pozytywnej Seksualności, Jana Pawła II 70 lok. 60,Warsaw, Poland, Warsaw, Poland

Sharing is Caring:

More Events in Warsaw

Targi Ksi\u0105\u017cki I Medi\u00f3w VIVELO
Thu May 18 2023 at 09:00 am Targi Książki I Mediów VIVELO

PGE Narodowy

Women Power Camp
Thu May 18 2023 at 11:00 am Women Power Camp

Hotel Afrodyta Business & Spa

ORGANEK & Ch\u00f3r Politechniki Morskiej w Szczecinie
Fri May 19 2023 at 08:00 pm ORGANEK & Chór Politechniki Morskiej w Szczecinie

Klub Stodoła

Elastyczny Terapeutyczny Taping w pediatrii
Sat May 20 2023 at 08:00 am Elastyczny Terapeutyczny Taping w pediatrii

Warszawa, Centrum

Gastroenterologia
Sat May 20 2023 at 08:00 am Gastroenterologia

Airport Hotel Okęcie

VIII Wystawa Najpi\u0119kniejsze Kury \u015awiata
Sat May 20 2023 at 08:00 am VIII Wystawa Najpiękniejsze Kury Świata

Ogród Botaniczny PAN w Powsinie - Botanical Garden in Powsin Warsaw

XVII EKIDEN - Maraton Sztafet
Sat May 20 2023 at 08:00 am XVII EKIDEN - Maraton Sztafet

Park Kępa Potocka

Warsaw is Happening!

Never miss your favorite happenings again!

Explore Warsaw Events