Warsaw Legacy Challenge

Sat Apr 22 2023 at 12:00 pm

Centrum MTG | Warsaw

Niez\u0142y Wyczyn
Publisher/HostNiezły Wyczyn
Warsaw Legacy Challenge
Advertisement
Miejsce: Centrum MtG, Kondratowicza 25, 03-285 Warszawa
Data: 22.04.2023
Start turnieju: 12:00
Organizator: Centrum MTG 788-823-854 [email protected]
Format: Legacy
REL: Competetive
Nagrody:
1 miejsce: Puchar + Zaproszenie na European Legacy Masters w
Bolonii + Modern Horizon 2 Draft Box + koszulki na karty + Flip’n’Tray Deck Box
2 miejsce: 24 draft boostery Modern Horizon 2 + Boulder Deck Box
3-4 miejsce: po 18 draft boosterów Modern Horizon 2 + Boulder Deck Box
Miejsca 5-8 otrzymują: 12 draft boosterów Modern Horizon 2
Miejsca 9-16 otrzymują: 6 draft boosterów Modern Horizon 2
Każdy z graczy otrzyma kartę promo, a najlepsi nawet więcej.
Zasady obowiązujące na turnieju:
Rejestracja do systemu EventLink (z aplikacją mobilną WotC - Companion)
rozpoczyna się około 30 minut przed startem turnieju.
Prosimy o terminowe przybycie na miejsce. W przypadku przewidzianego spóźnienia krótszego niż 10 minut prosimy o kontakt telefoniczny 788 823 854. W przypadku braku informacji lub spóźnienia powyżej 10 minut taka osoba będzie mogła zostać dopisana do turnieju po jego rozpoczęciu, ale z przegraną w każdej rozpoczętej już
rundzie.
1. Centrum MTG zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w
dowolnym momencie.
2. Wejście do lokalu oznacza akceptację regulaminu.
3. Wejście do lokalu oznacza zgodę na objęcie systemem monitoringu.
4. Młodzież poniżej 16 roku życia oraz osoby dorosłe wchodzą do lokalu na
własną odpowiedzialność.
5. Dzieci poniżej 16 roku życia, mogą korzystać z usług lokalu jedynie za
okazaniem pisemnej zgody opiekuna prawnego, bądź w jego obecności.
6. Udział w wydarzeniach organizowanych przez Centrum MTG jest
równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku w celach
promocyjnych oraz udostępnienie przedstawionej decklisty.
7. Klienci biorą na siebie pełną odpowiedzialność ze ewentualne negatywne skutki dla zdrowia podczas korzystania ze sprzętu znajdującego się w lokalu.
8. Klient zobowiązany jest do korzystania z lokalu oraz znajdującego się w nim
wyposażenia z należytą dbałością o jego stan, zgodnie z jego przeznaczeniem
oraz niniejszym regulaminem. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia spowodowane jego niewłaściwym użytkowaniem.
9. Za uszkodzenia wyposażenia spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.
10. Wynoszenie z gralni jakiegokolwiek wyposażenia bądź jego elementu jest
surowo wzbronione.
11. Na terenie lokalu zabrania się palenia papierosów, spożywania alkoholu oraz
wnoszenia produktów spożywczych innych niż zakupione w lokalu (wyjątkiem
jest uzyskanie wcześniejszej zgody od pracownika lokalu).
12. Osobom nietrzeźwym oraz będących pod wpływem środków odurzających
obsługa może zabronić wstępu do lokalu.
13. Pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione bez opieki przedmioty należące do klientów.
14. Nieprzestrzeganie regulaminu lokalu spowoduje anulowanie usługi, bez
możliwości ubiegania się o zwrot opłat oraz zakaz wstępu na teren lokalu.
15. W turnieju możliwe jest użycie do 30 kart proxy przedstawiających regularną
wersję karty, wykonanych tak, aby były czytelne i nie wyróżniały się w talii -
no cheating.
Zespół w składzie:
Jarosław Podlasiński – Właściciel lokalu i Organizator
Filip Pawłowski - Organizator
Paweł Ostrowski - Sędzia główny
Ludwik Jachowicz - Sędzia
Jeremiasz Lubimow - Sędzia
Krzysztof Woźniak - Obsługa
Aleksander Traczyk - Obsługa
Zapraszamy!
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

Centrum MTG, Kondratowicza 25,Warsaw, Poland

Tickets

Discover more events by tags:

Virtual in Warsaw

Sharing is Caring: