WANNAROOP

Sat Feb 04 2023 at 10:00 am to Sun Feb 12 2023 at 08:00 pm

Thailand Creative & Design Center(TCDC) | Bangkok

Phayanchana
Publisher/HostPhayanchana
WANNAROOP
Advertisement
“คำที่เกิดจากรูป หรือ รูปที่เกิดจากคำ”
ครั้งนี้เป็นการต่อยอดจากโปรเจกต์แรกคือ พยัญชนะไทย 44 ตัว ที่เพิ่มเติมก็คือ สระ และ วรรณยุกต์จากตัวอักษรต่างๆ ประกอบขึ้นกลายเป็น “พยางค์” หรือ คำ การผสมผสานที่เข้ากันได้อย่างประณีต รวมทั้งการจัดช่องไฟระหว่างตัวอักษรให้เกิดความสวยงาม และแสดงรูปทรงต่างๆ เช่น รูปทรงเรขาคณิต รูปทรงอิสระ และรูปทรงธรรมชาติ หรือรูปทรงวัตถุ ให้สัมพันธ์กัน แต่เมื่อเข้าไปมองใกล้ๆ ถึงได้รู้ว่ามันเป็นภาพที่ประกอบขึ้นจากตัวอักษร การนำคำมาสร้างให้เกิดเป็นรูปภาพ ซึ่งต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาไทย ผนวกกับความสามารถทางการออกแบบเพื่อให้ผลงานที่ออกมาสะดุดตา อ่านแล้วรู้สึกประทับใจมีคุณค่า แสดงถึงวัฒนธรรมอันแข็งแกร่งของชาติทำให้กำแพงกั้นระหว่างความต่างของภาษาหายไป คงเหลือเพียงนัยยะความหมายของภาษา สุนทรียะของงานออกแบบ และความน่าสนใจของรูปอักษร ผลงานวรรณรูปเลือกใช้เทคนิคในการออกแบบที่ต่างกันในแต่ละชุด แบ่งเป็นทั้งหมด 5 ชุด 44 ผลงาน จัดพิมพ์ขึ้นในรูปแบบ โปสการ์ด, การ์ดอวยพร, โปสเตอร์, และ สมุดโน้ต
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

Thailand Creative & Design Center(TCDC), อาคารไปรษณีย์กลาง เลขที่ 1160 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก,Bangkok, Thailand, Bangkok, Thailand

Sharing is Caring: