Walk For Freedom Oslo 2023

Sat Oct 14 2023 at 11:45 am to 02:00 pm

Universitetsplassen Aula - UiO | Asker

A21 Norway
Publisher/HostA21 Norway
Walk For Freedom Oslo 2023
Advertisement
? Walk for Freedom Oslo 2023: Den Største Globale Markeringen Mot Menneskehandel ?
(For English scroll down)
KLESKODE: HELSVART PÅKLEDNING

? Om Arrangementet:
Det er høst, og det betyr at det er tid for Walk for Freedom!
Walk For Freedom arrangeres i Oktober hvert år av 1000-vis av frivillige i 100-vis av byer i over 70 land!
I år tar vi det til et nytt nivå. Vi er stolte av å være vertskap for en av de største Walk For Freedom-markeringene i verden! Større markering → Mer bevisstgjøring → Flere offer reddet!
? Hvorfor Delta?
Menneskehandel er idag den raskest voksende kriminelle virksomheten i verden. FN-estimerer rundt 50 Millioner slaver hvor 1 av 4 er barn! Det er på tide å si NEI til utnyttelse og JA til frihet for alle!
? #WalkForFreedom er vår globale respons for å få stopp på menneskehandel. Det er et globalt bevisstgjøringsarrangement som mobiliserer, samler og engasjerer tusenvis av mennesker til å ta millioner av steg, i hundrevis av byer verden over.

? Dagen i Detalj:
Kleskode: Svart er fargen på dagen!
(Offisiell Walk for Freedom T-skjorte kan kjøpes ved registreringen: 150 kr. Inntektene går direkte til arbeidet)
11:15-12:00: Kickstart Dagen!
-Registrering,
-Kjøp av T-skjorter og merch.
-Support-bilder ved vår bildevegg med hashtaggen #WalkForFreedomOslo
12:00: Sceneshowet begynner!
- Artist: Marie Løvås
- Inspirasjon: FNs verdenserklæring om menneskerettigheter.
- Artist: Kira Dalan-Eriksen
- Panel: Lightup Norway
- Panel: Kripos
- Artist: Maria Petra
- Sikkerhetsinformasjon
Etter Sceneshowet: Gå for Frihet!
- Ruten: Vi går stille i en linje til -Operahuset.
- Symbolikk: Vi går stille for å representere de som ikke har en stemme.
- Bevisstgjøring: Vårt Flyers-Team vil dele ut flyers til nysgjerrige forbipasserende.
- Avslutning: Felles dronefoto på Operaen for å forsegle denne historiske dagen

? Hvordan Delta?
1️⃣ Klikk “Skal” på facebook. (Gjerne inviter dine venner!)
2️⃣Forhåndsregistrering: Meld deg på via https://www.a21.org/register-express.php?eventId=3504
3️⃣ Møt opp i god tid for å Registrere deg og bli en del av denne fantastiske dagen!
? Ta med en venn, en kollega eller hele familien! Jo flere vi er, jo større påvirkningskraft har vi.
? For mer informasjon, besøk A21.org/Walk
La oss gå sammen for frihet. Ser deg der!//ENGLISH
? Walk for Freedom Oslo 2023: The Largest Global Demonstration Against Human Trafficking ?
? About the Event:
It's autumn, and that means it's time for Walk for Freedom!
Walk for Freedom is organized every October by thousands of volunteers in hundreds of cities in over 70 countries!
This year we're taking it to a new level. We are proud to host one of the largest Walk for Freedom events in the world! Bigger event → More awareness → More victims saved!
? Why Participate?
Human trafficking is currently the fastest-growing criminal activity in the world. The UN estimates around 50 million slaves, of which 1 in 4 are children! It's time to say NO to exploitation and YES to freedom for all! ? #WalkForFreedom is our global response to put an end to human trafficking. It's a global awareness campaign that mobilizes, gathers, and engages thousands of people to take millions of steps in hundreds of cities worldwide.

? Day in Detail:
Dress Code: Black is the color of the day!
(Official Walk for Freedom T-shirt can be purchased at registration: 150 kr. Proceeds go directly to the cause)

11:15-12:00: Kickstart the Day!
- Registration
- Purchase of T-shirts and merch.
- Support-pictures at our photo wall with the hashtag #WalkForFreedomOslo
12:00: The Stage Show Begins!
- Artist: Marie Løvås
- Inspirasjon: FNs verdenserklæring om menneskerettigheter.
- Artist: Kira Dalan-Eriksen
- Panel: Lightup Norway
- Panel: Kripos
- Artist: Maria Petra
- Sikkerhetsinformasjon
After the Stage Show:
Walk for Freedom!
- Route: We walk silently in a line to the Opera House.
- Symbolism: We walk silently to represent those who do not have a voice.
- Awareness: Our Flyers Team will hand out flyers to curious passersby.
- Ending: Group photo at the Opera to seal this historic day.
? How to Participate?
1️⃣ Click "Going" on Facebook. (Feel free to invite your friends!)
2️⃣ Pre-registration: Sign up via https://www.a21.org/register-express.php?eventId=3504
3️⃣ Arrive early to Register and be a part of this amazing day!
? Bring a friend, a colleague, or the whole family! The more we are, the greater our impact.
? For more information, visit A21.org/Walk
Let's walk together for freedom. See you there!
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

Universitetsplassen Aula - UiO, Asker, Norway

Discover more events by tags:

Art in AskerNonprofit in Asker

Sharing is Caring: