VNITO Tech Series 2021: “Công nghệ cho bất động sản thời kinh tế số”

Wed Dec 15 2021 at 08:30 am to 04:30 pm

Rex Hotel Saigon | Ho Chi Minh City

VNITO Alliance
Publisher/HostVNITO Alliance
VNITO Tech Series 2021: \u201cC\u00f4ng ngh\u1ec7 cho b\u1ea5t \u0111\u1ed9ng s\u1ea3n th\u1eddi kinh t\u1ebf s\u1ed1\u201d
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

Rex Hotel Saigon, 141 Nguyen Hue, Ho Chi Minh City, Vietnam 700000, Ho Chi Minh City, Vietnam

Tickets

Sharing is Caring: