VALENTINE NIGHT

Wed Feb 14 2024 at 09:00 pm

Lầu 1, số 39 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Ho Chi Minh City, Vietnam 57000 | Ho Chi Minh City

LOOP 1 - Cocktail Bar & Kitchen
Publisher/HostLOOP 1 - Cocktail Bar & Kitchen
VALENTINE NIGHT
Advertisement
VALENTINE NIGHT

Event Venue & Nearby Stays

Lầu 1, số 39 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Ho Chi Minh City, Vietnam 57000, Vietnam

Discover more events by tags:

Valentines-day in Ho Chi Minh City

Sharing is Caring: