Uhonorowanie zakończeń | Honouring the endings - bilingual shadow breathwork workshop in Warsaw

Sat Oct 01 2022 at 11:00 am to 05:00 pm

Warszawa | Warsaw

Dom Oddechu. Marta Grabowska
Publisher/HostDom Oddechu. Marta Grabowska
Advertisement
?? ?? ??
Każdy wdech, który bierzemy, jest przypomnieniem życia, a każdy wydech przypomnieniem śmierci.
Każde zakończenie oferuje przestrzeń do stworzenia nowego początku.
W tej eksperymentalnej podróży z oddechem zapraszamy do refleksji nad smakiem życia, którego chcesz doświadczyć?

Czego można się spodziewać po tym warsztacie? W planie mamy:
✨ Uroczyste otwarcie przestrzeni
✨ Kąpiel leśna otwierająca nas na zmysłowe połączenie z otoczeniem
✨ Konstelacje cienia
✨ Oddech w Mandali Życia dla świętej intymności
✨ Intuicyjny ruch do uziemienia i integracji
✨ Wspólne zamknięcie kręgu

GDZIE KIEDY I ZA ILE:
Termin: Sobota, 1 października między 11 a 17
Zgłoszenia: [email protected]
Miejsce: dokładny adres podamy tydzień przed spotkaniem
Koszt: 290 PLN
*Chcemy, aby każdy mógł skorzystać z tej pracy, jeśli więc pieniądze są jedyną przeszkodą – daj nam znać, co jest dla Ciebie możliwe.

??????
Each breath we inhale is a reminder of life and each exhale a reminder of death. Every ending offers space to create a new beginning. In this one-day experiential breathwork, we invite you to reflect on the taste of life you want to experience?

What to expect at Honoring the Endings:
✨ Ceremonial opening of the space
✨ Forest breathing for sensory connection
✨ Shadow constellation work
✨ Mandala breathwork for sacred intimacy
✨ Intuitive movement for grounding & integration
✨ Sharing & closing the circle

WHEN WHERE AND HOW MUCH?
Date: Saturday, October 1st from 11 am to 17pm
Registration: [email protected]
The venue will be shared a week before the workshop
Cost: 290 PLN*
*We want all people who need this work to benefit from it, so if money is the only obstacle – let us know what is possible for you

Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

Warszawa, ,Warsaw, Poland, Warsaw, Poland

Discover more events by tags:

Workshops in Warsaw

Sharing is Caring: