typo.id | There is a typo in my name

Thu Oct 13 2022 at 08:00 pm to 10:00 pm

Galeria Spokojna | Warsaw

Akademia Sztuk Pi\u0119knych w Warszawie
Publisher/HostAkademia Sztuk Pięknych w Warszawie
typo.id | There is a typo in my name
Advertisement
Polski poniżej.
____________
The exhibition ????? ?? ? ???? ?? ?? ???? accompanies International Erasmus Days, which take place at the Academy of Fine Arts in Warsaw from October 10-16. The exhibition will present posters created by artists from different parts of the world especially for the occasion, as well as works created during the workshops accompanying the event. The themes revolve around cultural identity as expressed through the languages we speak and the signs with which we write them down. The phrase ????? ?? ? ???? ?? ?? ????, which is the slogan of International Erasmus Days at ASP, means that there was a mistake, an unexpected error that crept in when we heard it and tried to note down its sounds.

curators;
Ola Kot, Aleksandra Stępień, Erasmus Office

Exhibition opening: October 13, 8 pm
The exhibition runs: October 14-15 from 12 to 8 pm
____________
Wystawa ????? ?? ? ???? ?? ?? ???? towarzyszy International Erasmus Days, które odbywają się na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w dniach 10–16 października. Na wystawie zaprezentowane zostaną stworzone przez artystów z różnych stron świata specjalnie na tę okazję plakaty oraz prace powstałe podczas warsztatów towarzyszących wydarzeniu. Tematyka skupia się wokół tożsamości kulturowej wyrażanej językami, którymi mówimy i znakami, za pomocą których je zapisujemy. Sformułowanie ????? ?? ? ???? ?? ?? ????, które jest hasłem przewodnim International Erasmus Days, oznacza, że nastąpiła pomyłka, nieoczekiwany błąd, który wkradł się do tekstu, gdy go usłyszeliśmy i próbowaliśmy zanotować jego dźwięki.

kuratorzy;
Ola Kot, Aleksandra Stępień, Biuro Erasmus

Otwarcie wystawy 13 października godzina 20
Wystawa trwa 14–15 października w godzinach 12–20
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

Galeria Spokojna, Spokojna 15,Warsaw, Poland, Warsaw, Poland

Sharing is Caring: