Tutkimuskohteena Lähi-itä: missä, miten ja kenelle

Thu Dec 09 2021 at 09:30 am to Fri Dec 10 2021 at 05:00 pm UTC+03:00

Helsingin yliopiston kielikeskus - Språkcentrum vid Helsingfors universitet | Helsinki

Finnish Institute in the Middle East - Suomen L\u00e4hi-id\u00e4n instituutti
Publisher/HostFinnish Institute in the Middle East - Suomen Lähi-idän instituutti
Tutkimuskohteena L\u00e4hi-it\u00e4: miss\u00e4, miten ja kenelle [English below]

Tutkimuskohteena Lähi-itä: missä, miten ja kenelle - Kuudes Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan tutkimuksen kollokvio

Missä kulkevat Lähi-idän rajat – ja missä tutkimusalan rajat? Lähi-idän tutkijoita yhdistää kiinnostus Lähi-idän kieliin, kulttuureihin, uskontoihin, historiaan ja politiikkaan, ei jaettu metodi tai teoreettinen viitekehys. Ei ole yhtä kaikkien jakamaa tapaa määritellä alueen tai tieteenalan rajoja. Tästä huolimatta Lähi-idän tutkimus olettaa ja osaltaan myös tuottaa Lähi-itää ymmärrettävänä kokonaisuutena. Tämän kollokvion tarkoituksena on reflektoida erityisesti suomalaisen Lähi-idän tutkimuksen vaihtoehtoisia Lähi-itiä, näistä käytävää keskustelua sekä näiden yhteyksiä moninaisiin kulttuurisen, poliittisen ja taloudellisen vallan muotoihin.
Suomen Lähi-idän instituutin (FIME) ja Helsingin yliopiston järjestämässä monitieteisessä kollokviossa tarkastellaan Lähi-idän tutkimusperinteiden rajoja, yhtymäkohtia ja yhteentörmäyksiä. Tapahtumaan tarjottavassa ohjelmassa kannustamme rikkomaan tutkimusperinteiden rajoja, haastamaan totuttuja näkökulmia ja kokeilemaan rohkeasti uudenlaisia sisältöjä ja toteutustapoja. Tervetulleeksi toivotetaan kaikki historiallista ja nykyistä Lähi-itää tutkivat esitykset, paneelit ja pyöreän pöydän keskustelut. Kollokvion teemaan kuuluvia kysymyksiä ovat mm.:
– Miten eri tavoin Lähi-itää on määritelty tutkimuksessa ajallisesti, maantieteellisesti, poliittisesti ja kulttuurisesti?
– Ajallis-paikallisen lähestymistavan rajoitukset: tutkimus diasporakonteksteissa ja digitaalisissa ympäristöissä
– Millaista Lähi-itää muinaisen Lähi-idän tutkimus tuottaa?
– Lähi-idän historiallinen muisti ja muistajat
– Lähi-itää tutkivien identiteetti Lähi-idän tutkijoina
– Orientalismin ja rasismin haamu Lähi-idän tutkimuksessa
– Kenen äänen pitäisi tulla kuulluksi Lähi-idän tutkimuksessa ja kenen se pitäisi kuulla?
– Tutkijan sananvapaus ja vastuut julkisilla foorumeilla. Esimerkiksi tutkijoihin kohdistuva painostus islamiin ja maahanmuuttoon liittyvässä keskustelussa
– Eettisesti kestävä tutkimusyhteistyö ja osallistava tutkimus
– Lähi-idän tutkimus, politiikka ja aktivismi
– Pandemian vaikutukset Lähi-idän tutkimukseen
Olemme erityisen kiinnostuneita esitelmistä, joissa näitä kysymyksiä käsitellään Suomessa tehtävän Lähi-idän tutkimuksen kontekstissa. Myös opinnäytetöiden tekijöitä kannustetaan lähettämään abstraktinsa.
Abstraktit sekä ehdotukset valmiiksi paneeleiksi tulee lähettää 16.8.2021 mennessä verkkolomakkeen kautta. Tarkemmat ohjeet tähän löytyvät FIMEn sivuilta (https://www.fime.fi/colloquium2021-call-for-papers/).
Tieto kollokvioon hyväksymisestä sekä lisätietoa ilmoittautumisesta ja konferenssimaksun (60€, perustutkinto-opiskelijoille 30€) maksamisesta lähetetään 10.9. mennessä. Takaraja ilmoittautumisille on 1.10.2021. Kollokvion lopullinen ohjelma julkaistaan marraskuun alussa. Myös yleisöilmoittautuminen avataan silloin.
_________________________________
_________________________________

Studying the Middle East: where, how and for whom - Sixth Finnish Colloquium of Middle East and North African Studies

Where to draw the boundaries of the Middle East and Middle Eastern studies? Scholars focusing on this region are bound together by their interest in the languages, cultures, religions, history, and politics of the Middle East – not by a shared method or theoretical framework. Therefore, there is no single definition for the area or the field of study. Nevertheless, the sphere of Middle Eastern studies presumes and partly also produces the Middle East as a coherent object of study. This colloquium aims at reflecting on how these alternative Middle Easts are studied and discussed especially in the Finnish context and how they are connected to specific cultural, political, and economic forms of power.
This colloquium is organised by the Finnish institute in the Middle East (FIME) and the University of Helsinki, and it focuses on the boundaries, intersections, and collisions between different research traditions in Middle Eastern and North African studies. We encourage submissions that break boundaries between research traditions, challenge prevailing points of view, and experiment with new topics and ways of giving a conference presentation. We welcome presentations, panels, and roundtables on both the historical and the contemporary Middle East. Possible themes include, but are not restricted to, the following:
– Alternative spatio-temporal, political, and cultural understandings of the Middle East
– Limitations of the spatio-temporal perspective: research in diaspora contexts and digital spaces
– Representations generated by research on the ancient Middle East
– Historical memory in the Middle East
– Identity of those studying the Middle East
– Ghosts of orientalism and racism
– Whose voice should be heard in Middle Eastern studies and who should hear it?
– Researchers’ freedom of speech and public responsibilities. For instance, attempts to pressure and silence researchers on topics such as migration and Islam.
– Ethically sound research collaboration and participatory research
– Middle Eastern studies, politics, and activism
– Effects of the Covid-19 pandemic on Middle Eastern studies
We are especially interested in submissions that discuss these themes in the Finnish context. Students are encouraged to apply with presentations based on their theses.
The deadline for the submission of panel and roundtable proposals and individual abstracts is 16 August 2021. Further instructions and the web form can be found on the web page of the Finnish Institute in the Middle East (https://www.fime.fi/en/colloquium2021call-for-papers/).
The selected participants will be informed of the results by 10 September. The deadline for registration and the payment of the conference fee (60 €, students 30 €) is 1 October. Further information on registration will be sent with the letter of acceptance. The final program of the colloquium will be published in the beginning of November. We will also open the registration for audience then.

Event Venue & Nearby Stays

Helsingin yliopiston kielikeskus - Språkcentrum vid Helsingfors universitet, Fabianinkatu 26, PL 4, 00014 Helsinki, Finland, Helsinki, Finland

Sharing is Caring:

More Events in Helsinki

Jazz'n'Jam: Reiska Laine Quintet
Wed Dec 08 2021 at 08:00 pm Jazz'n'Jam: Reiska Laine Quintet

Malmitalo

Edu Kettunen: Kone \u00c4l\u00e4 Hyydy, Helsinki
Wed Dec 08 2021 at 08:00 pm Edu Kettunen: Kone Älä Hyydy, Helsinki

Aleksanterin teatteri

Noora Louhimo Experience \/ Tavastia
Wed Dec 08 2021 at 08:00 pm Noora Louhimo Experience / Tavastia

TAVASTIA-klubi

Tamikrest (DZ)
Wed Dec 08 2021 at 09:00 pm Tamikrest (DZ)

G Livelab Helsinki

IFF Men's World Floorball Championships 2021 - Thursday
Thu Dec 09 2021 at 12:00 am IFF Men's World Floorball Championships 2021 - Thursday

HELSINKI ICEHALL

Air Jooga + Anatomia RYT 40h Joogaopettajakoulutus
Thu Dec 09 2021 at 09:00 am Air Jooga + Anatomia RYT 40h Joogaopettajakoulutus

Yoga Nordic - Helsinki

22nd Nordic Conference for Professionals working with Traumatised Refugees
Thu Dec 09 2021 at 10:00 am 22nd Nordic Conference for Professionals working with Traumatised Refugees

Helsinki City, Finland

Vy\u00f6hyketerapeuttinen raskaushierontakoulutus
Thu Dec 09 2021 at 11:00 am Vyöhyketerapeuttinen raskaushierontakoulutus

Elonaskel

Perinteinen kiinalainen gua sha tekniikka kurssi
Thu Dec 09 2021 at 12:00 pm Perinteinen kiinalainen gua sha tekniikka kurssi

Superfiilis Helsinki

N.A.R.D. Finland & SIRD Christmas special
Thu Dec 09 2021 at 07:00 pm N.A.R.D. Finland & SIRD Christmas special

Helsinki

Helsinki is Happening!

Never miss your favorite happenings again!

Explore Helsinki Events