Triển lãm và hội nghị quốc tế về công nghiệp giấy và bột giấy

Wed Jun 16 2021 at 09:00 am to Fri Jun 18 2021 at 05:00 pm

Trung tâm Triển lãm Sài Gòn, Việt Nam | Ho Chi Minh City

Paper Vietnam
Publisher/HostPaper Vietnam
Tri\u1ec3n l\u00e3m v\u00e0 h\u1ed9i ngh\u1ecb qu\u1ed1c t\u1ebf v\u1ec1 c\u00f4ng nghi\u1ec7p gi\u1ea5y v\u00e0 b\u1ed9t gi\u1ea5y Paper Vietnam - Triển lãm và hội nghị quốc tế về công nghiệp giấy và bột giấy là một trong những sự kiện lớn và quan trọng nhất ở Việt Nam, với mục đích quảng bá thiết bị sản xuất giấy Việt Nam, trao đổi công nghệ và tạo mối liên kết trực tiếp giữa doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Paper Vietnam - The International Exhibition on Pulp and paper Industry is one of the most grand and significant event in Vietnam, in the purpose of promoting Vietnamese paper Vietnamese papermaking equipment, exchanging technology and creating a direct link between local and foreign enterprises.

Event Venue & Nearby Stays

Trung tâm Triển lãm Sài Gòn, Việt Nam, 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Ho Chi Minh City, Vietnam, Ho Chi Minh City, Vietnam

Tickets

Discover more events by tags:

Exhibitions in Ho Chi Minh City

Sharing is Caring: