TLR Kickstart Norway, Oslo with Jón Bjarnastein

Fri Jun 16 2023 at 06:00 pm to Sat Jun 17 2023 at 09:00 pm UTC+02:00

Møllergata 28, 0179 Oslo, Norge | Oslo

TLR Norway
Publisher/HostTLR Norway
TLR Kickstart Norway, Oslo with J\u00f3n Bjarnastein
Advertisement
For å melde deg på seminaret meld deg gjerne på eventbrite:
https://www.eventbrite.com/e/tlr-kickstart-norway-oslo-with-jon-bjarnastein-tickets-514180125597
Om arrangementet
Du vil bli trent og aktivert (kick-startet) til å gå i tro: helbrede syke, forkynne evangeliet, døpe i vann og Den Hellige Ånd, og gjøre disipler. Du vil motta solid bibelundervisning, og vi kommer også til å gå ut på gatene i små grupper for å “Kickstarte” deg.
I Apostlenes gjerninger leser vi at Gud brukte helt vanlige mennesker til å gjøre ekstraordinære ting. Kirken vokste fort og de troende ble fylt med Den Hellige Ånd, disiplene forkynte, helbredet, utfridde, og døpte i vann og i Den Hellige Ånd.
Apostelen Paulus legger vekt på å handle og forkynne med overnaturlig kraft:
“Min tale og min forkynnelse var ikke med overtalende ord fra menneskelig visdom, men med Ånds og krafts bevis, for at deres tro ikke skulle være grunnlagt på menneskers visdom, men på Guds kraft.” (1 Kor. 2:4-5)
Dette var det normale kristne livet for en disipple av Jesus Kristus. Er dette livet også for i dag? Er vi som disipler av Jesus fortsatt kalt til å gjøre disse samme “Gjerningene”?
Ja! Vi tror at dette også er for i dag og for envher troende som vil være en disippel av Herren Jesus.

Undervisning
Jón Bjarnastein og hans team vil holde seminaret.
VÆR OPPMERKSOM: Torben Søndergård will ikke være på seminaret!
Undervisningen blir på engelsk og oversatt til norsk.
Program
Denne kickstarten er en praktisk undervisning på disippelskap. Undervisningene vil være praktiske og vil inkludere å gå ut på gatene, helbrede syke, og forkynne evangeliet.
Fredag
17:00 - Dørene åpner
18:00 - Undervisningen begynner
Lørdag
09:00 - Dørene åpner
10:00 - Undervisningen begynner
13:00 - Fellesskap, dåp og ut på gatene
18:00 - Undervisning (Vitnesbyrd)
Adresse:
Møllergata 28, 0179 Oslo, Norway

Detaljer:
Meals:
Måltider er ikke inkludert men vi oppfordrer alle til å ta med seg sin egen mat. Måltider kan også kjøpes på butikker og restauranter. Snacks, kaffe, og te blir satt frem uten noen kostnad, men donasjoner er velkommen.
Overnatting
Organisasjonen tar ikke hånd om overnatting for gjestene, det er opp til hver person å reservere sin egen overnatting på hotel, airbnb eller annet.
Kostnader
Seminaret er helt gratis, men vi kommer til å åpne for at de som ønsker å gi til arbeidet kan gjøre det på kveldene, dette for å dekke kostnadene rundt kickstarten.
Barnepass
Det vil ikke være noen barnepass på dette arrangementet. Foreldre er velkommen til å ta med seg barn, men de er ansvarlige for å passe på dem selv.
Hva skal jeg ta med?
Ta gjerne med notatbøker og bibel. Dåp i vann er på Lørdag ettermiddag, så ta gjerne med skift og ett håndkle.

Lokale kontaktpersoner
Ta gjerne kontakt med Aleksander Isachsen og Bjørn Høivik Larsen med spørsmål om kickstarten:
Aleksander Isachsen
Epost: [email protected]
Telefonnummer: +47 40 61 83 90
Bjørn Høivik Larsen
Epost: [email protected]
Telefonnummer: +47 41 00 23 00

For mer informasjon, sjekk ut vår nettside:
https://thelastreformation.com/
Information in English:
To sign up for the event please register on eventbrite: https://www.eventbrite.com/e/tlr-kickstart-norway-oslo-with-jon-bjarnastein-tickets-514180125597

ABOUT THIS EVENT:
You will be trained and activated (kick-started) to step out in faith: healing the sick, preaching the Gospel, baptizing in water and in the Holy Spirit, and making disciples. You will receive solid Bible teaching, and we will also go out on the streets in small groups to help ‘kickstart’ you.
In the Book of Acts, we read that God was using ordinary people to do extraordinary things. The church was growing fast and believers were being filled with the Holy Spirit, and the disciples preached, healed, delivered, and baptized in water and in the Holy Spirit.
The apostle Paul emphasizes the importance of acting in (supernatural) power:
‘My message and my preaching were not with wise and persuasive words, but with a demonstration of the Spirit’s power, so that your faith might not rest on human wisdom, but on God’s power.’ (1 Cor. 2:4-5)
This was the ‘normal Christian life’ for a disciple of Jesus Christ. Is this kind of life still for today? Are we as disciples of Jesus still called to do these same ‘Acts’?
Yes! We believe this is still for today and for every believer who wants to be a disciple of the Lord Jesus.
TEACHERS :
Jón Bjarnastein and his team will run the seminar.
PLEASE NOTE: Torben Sondergaard is not attending this seminar!
*The teachings will be in English translated into Norwegian*.
PROGRAM :
This kickstart training is a hands-on teaching on discipleship. The teachings will be very practical and will include going out on the streets, healing the sick, and preaching the gospel.
Friday.
17:00 - Open doors
18:00 - Teachings begin
Saturday.
09:00 - Open doors
10:00 – Teachings begin
13:00 – Fellowship & Baptisms and on the Streets
18:00 - Teachings (Testimonies)
LOCATION: Møllergata 28 0179 Oslo Norway
DETAILS:
MEALS:
Meals are not provided but we strongly encourage everyone to bring their own picnics. Full meals can also be purchased at nearby stores and restaurants. Snacks, coffee, and tea are provided at no cost, but donations are welcome.
ACCOMMODATION:
The organization does not take care of accommodation, It is up to each person to book a guest room or hotel via airbnb, booking or other.
COSTS:
The event is completely free, but we will take up a gift in the evenings to help the team to cover the costs of the Kickstart.
CHILD CARE:
There will be no childcare provided for this event. Parents are welcome to bring their children, but they are responsible to watch after them.
WHAT SHOULD I BRING?
Please bring your own notebooks and Bible. Water baptisms are on Saturday afternoon, so please bring a change of clothes and a towel.
LOCAL CONTACT:
Feel free to contact Aleksander Isachsen and Bjørn Høivik Larsen with any questions regarding the Kickstart:
Aleksander Isachsen
Email: [email protected]
Phone number: +47 406 18 390
Bjørn Høivik Larsen
Email: [email protected]
Phone number: +47 410 02 300
For more information, check our website:
https://thelastreformation.com/
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

Møllergata 28, 0179 Oslo, Norge, Oslo, Norway

Tickets

Sharing is Caring:

More Events in Oslo

English Standup Oslo
Thu Jun 15 2023 at 09:00 pm English Standup Oslo

Nieu Scene

Loppemarked p\u00e5 Kampen Omsorg+
Fri Jun 16 2023 at 11:00 am Loppemarked på Kampen Omsorg+

Kampen Omsorg+

OverOslo 2023
Fri Jun 16 2023 at 01:00 pm OverOslo 2023

OverOslo

OverOslo fredag 2023
Fri Jun 16 2023 at 03:00 pm OverOslo fredag 2023

OverOslo

NT OSLO MASTERS I
Fri Jun 16 2023 at 05:00 pm NT OSLO MASTERS I

Sandvolleyballanlegget, Voldsløkka

Sommeravslutning med Oslo Unge H\u00f8yre!
Fri Jun 16 2023 at 05:00 pm Sommeravslutning med Oslo Unge Høyre!

Frognerparken

Kaname Ariga (6.) Oslo, Norway 2023
Fri Jun 16 2023 at 07:00 pm Kaname Ariga (6.) Oslo, Norway 2023

Sentrum Aikido

Russell Kane - Live! \/\/ 16.06.2023 \/\/ Latter
Fri Jun 16 2023 at 07:00 pm Russell Kane - Live! // 16.06.2023 // Latter

Latter

Vulture Industries \/\/ Vaterland
Fri Jun 16 2023 at 08:00 pm Vulture Industries // Vaterland

Vaterland

Her er greia - med Mert Arslan
Fri Jun 16 2023 at 08:00 pm Her er greia - med Mert Arslan

Nieu Scene

OverOslo 2023
Fri Jun 16 2023 at 11:00 pm OverOslo 2023

Oslo, Norge

Busstur til Botanisk Hage
Sat Jun 17 2023 at 08:00 am Busstur til Botanisk Hage

Botanisk hage Oslo

Oslo is Happening!

Never miss your favorite happenings again!

Explore Oslo Events