TIME TO KNIT THE FUTURE ยกระดับอุตสาหกรรมสิ่งทอของไทยสู่ยุคต่อไป

Thu Mar 30 2023 at 09:30 am

Pearl Bangkok | Bangkok

Hatch Designer Hub
Publisher/HostHatch Designer Hub
TIME TO KNIT THE FUTURE \u0e22\u0e01\u0e23\u0e30\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e2d\u0e38\u0e15\u0e2a\u0e32\u0e2b\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e2a\u0e34\u0e48\u0e07\u0e17\u0e2d\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e44\u0e17\u0e22\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e22\u0e38\u0e04\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e44\u0e1b
Advertisement
TIME TO KNIT THE FUTURE ยกระดับอุตสาหกรรมสิ่งทอของไทยสู่ยุคต่อไป
ในวันที่อุตสาหกรรมสิ่งทอของโลกเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว ภาคธุรกิจสิ่งทอของไทยก็ต้องพัฒนาให้ทันการเปลี่ยนแปลงที่จะตามมาเช่นกัน
กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ขอเชิญทุกท่านมาเตรียมตัวสู้กับความท้าทายและยกระดับอุตสาหกรรมสิ่งทอของไทยสู่ยุคต่อไป ในงาน TIME TO KNIT THE FUTURE

งานแสดงผลงานของกลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์​ ที่มีเป้าหมายเพื่อช่วยให้ผู้ผลิตเสื้อผ้าสามารถเพิ่มมูลค่าสินค้า สร้างความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกัน
ในงานนี้ท่านจะพบกับ​นวัตกรรมผ้าแห่งอนาคต ​กลุ่มสินค้าผ้าที่เน้นความยั่งยืน ​ไอเดียการแปรรูปผ้ายืดเป็นเสื้อผ้าที่หลายหลาก​และการสัมภาษณ์
ดาวเด่นแห่งแวดวงธุรกิจสิ่งทอ​ของไทย ที่จะมาแบ่งปันมุมมองเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสิ่งทอในไทย ช่วยให้ทุกองค์กร ตลอดจน SMEs พัฒนาการทำธุรกิจเสื้อผ้าสู่อนาคตได้อย่างมั่นใจ
มาร่วมกันยกระดับอุตสาหกรรมสิ่งทอของไทยสู่ยุคต่อไป วันที่ 30-31 มี.ค. 2566 เวลา: 9:30 น. – 17:30 น. ที่อาคาร PEARL BANGKOK ถ. พหลโยธิน
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

Pearl Bangkok, 1177 อาคารเพร์ลแบงค์ค๊อก แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ,Bangkok, Thailand, Bangkok, Thailand

Tickets

Sharing is Caring: