The International Interdisciplinary Scientific Conference in the PERSON Series - Konferencja OSOBA

Thu Dec 15 2022 at 10:00 am UTC+02:00

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej | Warsaw

The International Scientific Conference in the Person Series
Publisher/HostThe International Scientific Conference in the Person Series
The International Interdisciplinary Scientific Conference in the PERSON Series - Konferencja OSOBA
Advertisement
The Maria Grzegorzewska University
is pleased to invite you to participate
in the International Conference of the PERSON series which commemorates the 100th anniversary of the University.
https://konferencje.aps.edu.pl/osoba/
The deadline for registration is April 30, 2022.
The International Interdisciplinary Scientific Conference in the PERSON Series “Acceptance, Participation, Social Solidarity ‒ an interdisciplinary challenge in creating a society for all”. This Conference makes reference to the scientific meetings inaugurated in 2003, the year which the Council of the European Union declared the European Year of People with Disabilities. It was at the same time that we started to organize international Conferences as part of the PERSON series at the Maria Grzegorzewska University. During these Conferences, we frequently reflected on the guiding idea of the patron of our university and founder of special education in Poland – Professor Maria Grzegorzewska, concerning the Archimedean point of the human, i.e., the phenomenon by which one can develop as a PERSON. In 2022, the Maria Grzegorzewska University (APS) will celebrate its jubilee, the 100th anniversary of its existence. We wish to reflect on contemporary issues from an interdisciplinary perspective while referring to the humanistic, timeless ideas of the patron of our university, there is no cripple –there is a human. These ideas are outlined in three areas: acceptance, participation and social solidarity, which are developed in the following detailed concepts:
Acceptance - the identity of the Another, quality of life, triggering potential, autonomy
Participation - normalization, inclusion, cooperation, self-actualization
Social Solidarity - human rights, responsibility, safety, social belonging
We sincerely invite the representatives of various academic disciplines and practitioners to participate in the Conference. These individuals, by means of created concepts, research and direct professional and social involvement, participate in implementing the humanistic ideas that proclaim that differences give meaning to being together. They also reinforce the endeavors expressed in concern for sustainable development, in which social inclusion is a unique link in achieving the well-being of specific people and entire societies. Ultimately, they lead to reduce social inequality and build a just, inclusive society.

Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu OSOBA,
pt. Akceptacja, Partycypacja, Solidarność społeczna ‒ interdyscyplinarne wyzwania w tworzeniu społeczeństwa dla wszystkich
Konferencja jest przywołaniem spotkań naukowych, zainaugurowanych w 2003 r., który Rada Unii Europejskiej ustanowiła Europejskim Rokiem Osób Niepełnosprawnych. W tym to też czasie w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie rozpoczęliśmy organizację międzynarodowych konferencji z cyklu OSOBA, podczas których wielokrotnie rozważaliśmy przewodnią myśl patronki Uczelni i twórczyni pedagogiki specjalnej w Polsce – Profesor Marii Grzegorzewskiej, dotyczącą punktu archimedesowego człowieka, czyli fenomenu, dzięki któremu może on się realizować jako Osoba.
W roku 2022 Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (APS) będzie obchodziła Jubileusz 100­lecia swojego istnienia. Podczas Konferencji, przywołując humanistyczne, ponadczasowe idee Patronki Uczelni, zawarte w przesłaniu Nie ma kaleki ‒ jest człowiek, pragniemy interdyscyplinarnie rozważać problemy współczesności. Nakreślają je trzy obszary: akceptacja, partycypacja, solidarność społeczna. Ich rozwinięciem są między innymi przywołane szczegółowe zagadnienia:
Akceptacja‒ tożsamość Innego, jakość życia, wyzwalanie potencjału, autonomia
Partycypacja‒ normalizacja, inkluzja, współdziałanie, samorealizacja
Solidarność społeczna‒ prawa człowieka, odpowiedzialność, bezpieczeństwo, przynależność społeczna
Do udziału w Konferencji serdecznie zapraszamy przedstawicieli środowisk akademickich różnych dyscyplin oraz praktyków, którzy w tworzonych koncepcjach, podejmowanych badaniach i w swoim bezpośrednim zaangażowaniu zawodowo-społecznym uczestniczą w urzeczywistnianiu humanistycznych idei, głoszących, że różnice nadają sens bycia razem. Wzmacniają także dążenia, przejawiające się w trosce o zrównoważony rozwój, w którym inkluzja społeczna stanowi niezwykle istotne ogniwo osiągnięcia dobrobytu poszczególnych osób i całych społeczeństw, jest szansą redukcji nierówności społecznych i budowania sprawiedliwego społeczeństwa inkluzyjnego.
Konferencja odbędzie 26 maja 2022. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną wydarzenie odbędzie się stacjonarnie oraz w wersji online.
Konferencja jest współfinansowana w ramach projektu Acceptance, Participation, Social Solidarity - an interdisciplinary challenge in creating a society for all, realizowanego w programie "Doskonała nauka - Wsparcie konferencji naukowych" Ministerstwa Edukacji i Nauki, nr projektu DNK/SP/512089/2021.
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, ul. Szczęśliwicka 40,Warsaw, Poland, Warsaw, Poland

Tickets

Discover more events by tags:

Business in WarsawConferences in Warsaw

Sharing is Caring:

More Events in Warsaw

Sylwester z Andrzejem Duda 2021\/22
Fri Dec 23 2022 at 12:00 am Sylwester z Andrzejem Duda 2021/22

Pałac Prezydencki w Warszawie

Mesjasz Yoga - Warsztaty 2022
Fri Dec 30 2022 at 09:00 am Mesjasz Yoga - Warsztaty 2022

POLSKA

W 2021r Zrobi\u0119 Sobie Tatua\u017c
Fri Dec 30 2022 at 01:00 pm W 2021r Zrobię Sobie Tatuaż

POLSKA

Full Speed Ahead! Defender \/ Aquilla \/ Rattle Nite \/ Rascal
Fri Dec 30 2022 at 06:00 pm Full Speed Ahead! Defender / Aquilla / Rattle Nite / Rascal

Potok : Drugi Dom Ludzi Rocka

\u017beby\u015bmy tylko zd\u0105\u017cyli.
Sat Dec 31 2022 at 01:00 am Żebyśmy tylko zdążyli.

Warsaw, Poland

W roku 2021\/2022 pojad\u0119 na wycieczk\u0119 szkoln\u0105
Sat Dec 31 2022 at 10:00 am W roku 2021/2022 pojadę na wycieczkę szkolną

ATAS Wyjazdy młodzieżowe

Warsaw is Happening!

Never miss your favorite happenings again!

Explore Warsaw Events