The Empty Cups | ชา ชีวิต จิตวิญญาณ รอบ 2

Sun Jan 30 2022 at 09:00 am to 06:00 pm

Ghittichate Spiritual Studio | Bangkok

The Empty Cups | \u0e0a\u0e32 \u0e0a\u0e35\u0e27\u0e34\u0e15 \u0e08\u0e34\u0e15\u0e27\u0e34\u0e0d\u0e0d\u0e32\u0e13 \u0e23\u0e2d\u0e1a 2
Advertisement
The Empty Cups | ชา ชีวิต จิตวิญญาณ
สิ่งรอบกายของเราล้วนแสดงธรรมอันจริงแท้ให้เราได้เห็นอยู่ตลอดเวลา เพียงแต่ตัวเรานั้นจะมีสติและปัญญาตื่นรู้เห็นธรรมเหล่านั้นหรือไม่ การยกระดับคุณภาพใจจะทำให้เราสามารถมีการรับรู้ที่ละเอียดพอในการทำความเข้าใจความจริงแท้รอบตัว
จากความหลงใหลในสัมผัสแห่งชาผนวกกับองค์ความรู้ด้านจิตวิญญาณแบบเรียบง่าย จึงก่อกำเนิดการเดินทางเข้าสู่ส่วนลึกของใจเพื่อพิจารณาชีวิตและจิตวิญญาณผ่านการดื่มชา
โดยชาหลากหลายชนิดที่คัดสรรมาอย่างดีนั้น ถูกนำมาใช้เป็นแก่นในการเดินทางสู่ส่วนลึกของใจในแต่ละห้วงความทรงจำ รสของชาจะถูกไล่เรียงลำดับไปเพื่อเป็นตัวแทนช่วงวัยของชีวิต ตั้งแต่วัยเด็ก, วัยรุ่นหนุ่มสาว, ผู้เติบใหญ่, และวัยชราที่เต็มเปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ชีวิต
จำนวนคนเรียน : 6 ท่านต่อรอบ
ค่าเรียน : ท่านละ 8,500 บาท
สำรองที่นั่งติดต่อผ่านช่องทาง
Line Official : @ghittichate
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

Ghittichate Spiritual Studio, Bangkok, Thailand 10110, Bangkok, Thailand

Sharing is Caring: