Thánh Lễ Chúa Nhật 02 Mùa Vọng - Thứ Bảy 04-12-2021 lúc 5pm

Sat Dec 04 2021 at 05:00 pm to 06:00 pm

Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – St. Cecilia’s Church | Toronto

Gi\u00e1o X\u1ee9 C\u00e1c Th\u00e1nh T\u1eed \u0110\u1ea1o Vi\u1ec7t Nam - Toronto
Publisher/HostGiáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam - Toronto
Th\u00e1nh L\u1ec5  Ch\u00faa Nh\u1eadt 02 M\u00f9a V\u1ecdng - Th\u1ee9 B\u1ea3y 04-12-2021 l\u00fac 5pm
Advertisement
Ghi danh tham dự Thánh Lễ - Thứ Bảy 04-12-2021 lúc 5pm
About this Event

Khi ghi danh tham dự Thánh Lễ, xin quý vị chú ý các điều lệ sau đây:

** Xin ghi danh chung nếu là người cùng một gia đình hoặc ở cùng một nhà.

** Nếu ghi danh giùm người/gia đình khác, xin ghi danh riêng và điền đầy đủ chi tiết như tên họ, địa chỉ, số phone, v.v. của người/gia đình nhờ mình ghi danh giùm.

** Nếu quý vị cần biết thêm chi tiết xin liên lạc với VPGX qua Tel. 416-769-8104 hoặc Email [email protected].


Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – St. Cecilia’s Church, 161 Annette Street, Toronto, Canada

Tickets

CAD 0.00

Sharing is Caring: