TFA Tournament Cup 2021 - 1st Match

Fri Dec 03 2021 at 07:00 pm

IFS Park | Ho Chi Minh City

TFA Tournament Cup 2021 - 1st Match
Advertisement
Trận đấu đầu tiên của team Lubion trong khuông khổ giải TFA Tournament Cup 2021.

Event Venue & Nearby Stays

IFS Park, 565 An Dương Vương, Quận Bình Tân, Ho Chi Minh City, Vietnam 700000, Ho Chi Minh City, Vietnam

Sharing is Caring: