Temadag Kirken i et multietnisk samfunn

Fri Mar 11 2022 at 09:30 am to 03:30 pm

Filadelfiakirken Oslo | Oslo

Temadag Kirken i et multietnisk samfunn
Advertisement
Arrangører:
Det Norske Baptistsamfunn og Ung Baptist i samarbeid med:
Norges Kristen Råd
Høyskolen for Ledelse og Teologi
Ungdom i Oppdrag
Frelsesarmeens Barn- og unge
Pinse Ung
Misjonskirken Norge
Kristent Interkulturelt Arbeid
Det Norsk Misjonsselskap
Kirkerådet, Den norske kirke
Pinsebevegelsen i Norge

Vi representerer et stort mangfold av kirker og folkeslag og kommer sammen for å utforske hvordan kirken kan se ut i et multietnisk samfunn.
Hvilket bibelsk grunnlag gir føringer for menigheter i et multietnisk samfunn?
Hvordan har kirken i Norge møtt det multietniske samfunnet til nå?
Hvordan kan et troverdig vitnesbyrd om enhet i Jesus se ut i praksis?
Program
Kl. 09.30 Velkommen
Kl. 09.45 Kirkelandskapet i Norge – et overblikk, Stian Sørlie Eriksen
Min historie – innblikk i ulike historier

Kl. 11.0O Kirken i et multietnisk samfunn – teologisk fundament, D. L. Gray
Kl. 11.50 Kirken i et multietnisk samfunn – teologisk fundament, D. L. Gray
Kl. 12.30 Lunsj
Kl. 13.30 Erfaringer fra Norge og utfordringer på veien videre.

Kl. 14.30 Hvordan skape en Guds rike-kultur?
Lederskap, maktstrukturer, kulturell kompetanse m.m., D. L. Gray
Oversettelse til norsk/engelsk

Informasjon og påmelding
lederkonferansen.baptist.no/tema/
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

Filadelfiakirken Oslo, Oslo, Norway

Sharing is Caring: