SW 2022 | Konferanse

Mon May 09 2022 at 09:00 am to Tue May 10 2022 at 04:00 pm

Universitetsgata 2, 0162 Oslo, Norge | Oslo

Den norske dataforening
Publisher/HostDen norske dataforening
SW 2022 | Konferanse
Advertisement
I år som i fjor (og mange år før der) arrangerer Den norske dataforening igjen SW. Denne gangen tar konferansen for seg teknologi, prosess og virksomhetsutvikling i tre parallelle spor.
SW2022 skulle egentlig arrangeres i februar, men utsettes til mai.

????? ?? ???????
Vi snakker ikke om vinnere og tapere
Det binære språket, som datamaskiner benytter for å motta instruksjoner og løse oppgaver, består av to siffer, oftest 1 og 0. Vi tenkte det var greit å minne oss selv på noen grunnelementer bak megatrenden som preger vår tids samfunnsutvikling, selv om SW2022 ikke skal handle om maskinkodespråk.
Det skal handle om hvordan vi forstår og utnytter teknologiens muligheter for å skape et samfunn det skal være godt å være del av.
Under konferansen legger vi vekt på å dele kunnskap og erfaring langs tre akser. Vi samler en unik gjeng av gode norske og internasjonale formidlere. De skal holde foredrag, arrangere workshops og demonstrasjoner, delta i panelsamtaler og i direkte dialog med deg som deltaker.
9.-10. mai 2022 samles vi til to fulle konferansedager med plenumsforedrag og tre parallelle spor hver dag.
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

Universitetsgata 2, 0162 Oslo, Norge, Oslo, Norway

Tickets

Sharing is Caring: