Stosowanie Testu Rozwoju Językowego TRJ Warszawa szkolenie

Tue Nov 30 2021 at 09:30 am to 04:30 pm

Pracownia Testów IBE | Warsaw

Pracownia Test\u00f3w i Punkt Konsultacyjny IBE
Publisher/HostPracownia Testów i Punkt Konsultacyjny IBE
Stosowanie Testu Rozwoju J\u0119zykowego TRJ Warszawa szkolenie
Advertisement
Zapraszamy na szkolenie stacjonarne ze stosowania Testu Rozwoju Językowego TRJ w Warszawie, które odbędzie się 30 listopada 2021 r. w siedzibie IBE. Szkolenie poprowadzi Magdalena Kochańska, ekspertka IBE, współautorka testu.
LINK DO ZAPISÓW: http://produkty.ibe.edu.pl/pracowniatestow/index.php?d=szkolenia&id=88
Program szkolenia:
1. Wprowadzenie do zagadnienia diagnozy poziomu rozwoju językowego dziecka w wieku 4-9.
2. Zapoznanie z założeniami testu TRJ.
3. Zapoznanie ze strukturą i podtestami TRJ.
4. Nauka posługiwania się testem: przeprowadzanie badania, wypełnianie arkusza odpowiedzi i obliczanie wyników.
5. Interpretacja wyników.
Szkolenie ma charakter warsztatowy, uczestnicy ćwiczą procedurę badania testem, obliczanie wyników i ich interpretację.
Szkolenie jest przeznaczone dla psychologów i logopedów (za okazaniem dyplomu) oraz pedagogów pracujących w poradniach psychologiczno-pedagogicznych (za okazaniem zaświadczenia o zatrudnieniu w poradni).
Uczestnicy otrzymują rejestrowane certyfikaty ukończenia szkolenia, które podnoszą kwalifikacje zawodowe.
W ramach opłaty szkoleniowej uczestnik otrzymuje 1 komplet testu.
Możliwe jest wzięcie udziału w szkoleniu w wersji bez testu. W takim wypadku celu prosimy o kontakt z organizatorem.
Kontakt: [email protected]
LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA. GWARANCJĄ UCZESTNICTWA JEST UISZCZENIE OPŁATY SZKOLENIOWEJ.
Szkolenie odbędzie sie w małym gronie z zachowaniem zasad sanitarnych obowiązujących podczas stanu epidemii COVID-19.
Opis narzędzia:
Test Rozwoju Językowego TRJ to wystandaryzowane i znormalizowane narzędzie psychometryczne, przeznaczone do badania dzieci w wieku 4;0 - 8;11;30, zawierające łącznie 6 podtestów sprawdzających rozumienie i użycie w mowie czynnej pojedynczych słów, konstrukcji składniowych, odmiany wyrazów, oraz rozumienie dłuższych tekstów.
Autorzy: Magdalena Smoczyńska, Ewa Haman, Agnieszka Maryniak, Ewa Czaplewska, Grzegorz Krajewski, Natalia Banasik, Magdalena Kochańska, Magdalena Łuniewska
Podręcznik: Magdalena Smoczyńska, Ewa Haman, Agnieszka Maryniak, Ewa Czaplewska, Grzegorz Krajewski, Natalia Banasik, Magdalena Kochańska, Magdalena Łuniewska, Marta Morstin
Zastosowanie:
- ocena poziomu rozwoju językowego dziecka pod względem rozumienia i produkcji mowy w odniesieniu do rówieśników
- diagnoza zaburzeń językowych, w tym specyficznego zaburzenia językowego (SLI);
- w przypadku stwierdzenia rozwoju nietypowego, pozwala na sprawdzenie, w jakim stopniu i jakim obszarze umiejętności językowe dziecka odbiegają od przeciętnych (co jest pomocne w planowaniu terapii).
Zapraszamy!
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

Pracownia Testów IBE, ul. Górczewska 8, 01-180 Warsaw, Poland, Warsaw, Poland

Tickets

Sharing is Caring: