SPRING AWAKENING /w ATRUS

Fri Mar 15 2024 at 08:00 pm

Prostor Elementů | Prague

TURO \/psyalaskatribe.sk\/
Publisher/HostTURO /psyalaskatribe.sk/
SPRING AWAKENING \/w ATRUS
Advertisement
Vážení vesmírní cestovatelé!
Zima nám pomalu ztrácí svou sílu, blíží se jarní rovnodennost, která se vyskytuje tehdy, když se slunce pohybuje přes nebeský rovník – imaginární linii na obloze, která prochází zemským rovníkem. V tu chvíli je Slunce přímo nad zemským rovníkem a délka dne a noci se na Zemi téměř shoduje. S příchodem jarní rovnodennosti se dny stávají delšími a noční hodiny se zkracují. Po dlouhém zimním spánku, kdy se příroda zdá být mrtvá a nehybná, se začínají objevovat první příznaky její obnovy. Sluneční paprsky nabírají na síle, rostliny začínají vyrůstat, zvířata se probouzejí ze zimního spánku, ptáci se vracejí z migrace a my se opět se stáváme na další rok součástí nového začátku. Pojďme se spolu zbavit starých neduhů, probrat se ze zimní letargie a tancem oslavit tento magický symbol probouzející se přírody a nového života! Srdečně Vás zveme na rituální oslavu jarní rovnodennosti, kterou Vás provedou pečlivě vybíráni mistři zvuku, usilující se zanechat ve Vás jedinečnou harmonickou vibraci, která Vám pomůže vstát ze zimního spánku tou správnou nohou!
eng:
Dear Space travelers!
Winter is slowly losing the grip, approaching the vernal equinox, which occurs hen the sun moves across the celestial equator - an imaginary line in the sky that passes through the Earth's equator. At that moment, the Sun is directly above the Earth's equator and the length of day and night on the Earth almost coincides. With the arrival of the spring equinox, the days get longer and the night hours get shorter. After the long winter sleep, when nature seems dead and motionless, the first signs of its renewal begin to appear. The sun's rays are gaining strength, plants are starting to grow, animals are waking up from the hibernation, birds are returning from the migration, and we once again become the part of the new beginning for another year.
Let's get rid of the old ailments together, recover from the winter lethargy and dance to celebrate this magical symbol of the awakening nature and new life! We cordially invite you to the ritual celebration of the spring equinox, for which we carefully select the sound masters for you, who will try to leave in you the unique harmonic vibration, that will help you get off from your hibernation by the right foot!

artists:

ATRUS live
(Underground Experience - Greece)
https://soundcloud.com/genelectric
https://www.facebook.com/forestmanitu

AMARETTINA
https://soundcloud.com/amarettina
https://www.facebook.com/djaneamarettina

FRANTA MASAKR
(Vesellkaproduction.cz)
https://soundcloud.com/frantamasakr
https://www.facebook.com/frantamasakr

PSYRIX
(Bhooteshwara records/Hedonix.cz)
https://soundcloud.com/dj-psyrix-hedonix
https://www.facebook.com/psyrixdj

TURO
(Psyalaskatribe.sk)
https://soundcloud.com/matej-turo-tur-an
https://m.facebook.com/p/DJ-TURO-Psyalaskatribesk-100052160174881/

decos:

PSYALASKA
https://www.facebook.com/psyalaskadeco/?locale=cs_CZ

ELEMENTAL
https://www.facebook.com/elementaldecocrew

graphic design:

Mr.PELKO (Fractal Bandits.sk)
https://www.facebook.com/plysova.noha

vstup/entrance:

- platí se u brány: 300 CZK do 22.00, pak 350 CZK
- cash at the gate: 300 CZK till 22.00, than 350 CZ

V klubu bude možné využívat šatnu a taky sehnat něco do hladového břiška ;)
Advertisement

Event Venue

Prostor Elementů, Prague

Sharing is Caring: