Soliparty 4 PROFEM w/ RAW Rave & AZYL

Fri Apr 19 2024 at 07:00 pm UTC+00:00

VILA Štvanice | Prague

RAW Rave 2.0
Publisher/HostRAW Rave 2.0
Soliparty 4 PROFEM w\/ RAW Rave & AZYL
Advertisement
~ RAW RAVE x AZYL ~ solidarity event for proFem
TECHNO ALL NIGHT LONG FIGHTING FOR A CAUSE
lineup
BAKELIT (live) - CAMARŌN B2B KVASNIK - CONSPIRA - TPR - COHERENCE - YULIYA FEDIV - 1984 RAW - ZÍ - FRAKTÁLY
~~for English scroll down~~
ProFem je nezisková organizace, která se zaměřuje na boj proti sexuálnímu násilí v České republice. Její činnost zahrnuje přímou podporu obětem, dále vzdělávání veřejných činitelů, kteří se s nimi často setkávají, stejně jako lobbing u státních institucí s cílem vytvoření dokonalejší legislativy.
Téměř každý v životě zažil sexuální násilí. A to buď na vlastní kůži nebo při nejmenším zná někoho, kdo si takovouto zkušeností prošel. I navzdory tomu zůstává většina těchto případů nenahlášena a nepotrestána. A oběti o své zkušenosti často mlčí, protože se bojí reakce okolí - našim společným cílem je destigmatizovat debatu o této problematice a podpořit oběti nebát se o tom, co prožily mluvit, a to ruku v ruce s edukací všech o tom, jak citlivě s oběťmi mluvit a podpořit je ve zpracování tak těžké zkušenosti.
https://www.profem.cz/cs/kdo-jsme
Veškerý zisk půjde na podporu krizového ubytování pro oběti sexuálního násilí, které funguje 24/7
Vstup 200Kč: lístky jsou k dispozici pouze u vstupu.
https://www.instagram.com/raw6tem/
https://www.instagram.com/azyl.rave/
ENGLISH
proFem is a non-profit organization which focuses on sexual violence in the Czech Republic. Their activities include providing direct support to victims, educating public servants that frequently come into contact with them, as well as lobbying the government to create better legislation.
Almost everyone has either experienced sexual violence directly or know someone who has. Tragically, the majority of cases go unreported and unpunished as victims often fear speaking about their experiences due to fear of how people around them will react. Our aim is to help destigmatize speaking about the problem and to support victims ability to come forward and call out their abusers if they so wish. There is absolutely no room for rapists or other sexual abusers on our scene and we want this message to be heard.
https://www.profem.cz/cs/kdo-jsme
All profits go to proFem to support 24/7 crisis housing for victims
200kč entry: tickets available at the door only.
https://www.instagram.com/raw6tem/
https://www.instagram.com/azyl.rave/
Fight the good fight and rave for love!
:)
Advertisement

Event Venue

VILA Štvanice, Prague

Sharing is Caring: