Smorgasboard @ Turtle Lake

Sun Nov 28 2021 at 03:00 pm to 10:00 pm UTC+07:00

Turtle Lake Brewing Company | Hanoi

Smorgasboard @ Turtle Lake
Advertisement

(Vietnamese Below)
Welcome to Smorgasboard @TurtleLake
A board games event of massive proBOARDtions!
Booking now available:
Contact @ Turtle lake to book a table for your group.
===================

So what is Smorgasboard?
We have a selection of games from strategy to card and from one to twelve players, so no matter how big your group is we got you covered! Haven’t got enough players to play the game you wanted to try? No worries this is the perfect place to make some new friends or maybe even a board game arch enemy. This event is open to all ages, however we do ask that young children are accompanied by an adult.
===================
What is included with your 50k ticket?
Entry to the event, as many games as you would like to play and access to all the workshops on offer throughout the day. Plus Turtle lake have kindly offered us their delicious BabaBeer for only 30k a glass for all players.
===================
Did you say workshops?
Learn and play with our hand picked masters in these workshops:
•A seasoned ‘Dungeon and Dragons’ game master that is going to give a workshop on everything you need to know to start your role-playing adventure
•FREE chess lessons with @rocktrollchess – meet this legend on the crisscross arena and let him make YOU move like Jagger.
•@EpikKnight tutorial and competition – Kit up your very own character and fill your collectibles boots with rare promo cards in Flesh and Blood TCG, a hero centric fantasy trading card game.
We are also partnering with @Mini-polo who will be helping to cater to all of your Board Game desires.
===================
Haven’t played a particular game before?
Our dedicated GAMES GURU’s will help you get setup and also be around to help you if you get stuck with rules, tips and strategy. Once you're finished playing, pack up the game, bring it back, we’ll check that nothing’s missing and Voila, you can take another game.
===================
The charity bit:
We have linked up with Blue Dragon foundation and will be giving 10% of the entrance cost to help with the amazing work that they are doing, there will also be a charity box for those that can help in that way. For more information on their great work here is a link to their website: https://www.bluedragon.org/
===================
I’ve never been to Turtle Lake before?
Just follow this link for the address and a map! Link: https://goo.gl/maps/B4pynUQheFZtVb249
===================
What games will you have at the event?
A full list of the available games will be announced on our page (@sbgamesvn)
Let the games begin!!!
+++++++++
Chào mừng bạn đến với Smorgasboard @ Turtle! Một sự kiện trò chơi trí não hạng khủng!
Liên hệ @ Turtle lake để đặt bàn cho nhóm bạn nhé.
===================
Vậy Smorgasboard là gì?
Chúng tôi có nhiều lựa chọn trò chơi từ chiến lược đến thẻ bài và từ một đến mười hai người chơi, vì vậy, bất kể nhóm của bạn lớn đến mức nào, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn! Không có đủ người chơi để chơi trò chơi bạn muốn thử? Đừng lo lắng, đây là nơi hoàn hảo để kết bạn mới hoặc thậm chí có thể là kẻ thù truyền kiếp của trò chơi board game. Sự kiện này dành cho mọi lứa tuổi, tuy nhiên chúng tôi yêu cầu trẻ nhỏ phải có người lớn đi cùng.
===================
Vé 50k của bạn được bao gồm những gì?
Tham gia sự kiện, bao nhiêu trò chơi bạn muốn chơi và truy cập vào tất cả các hội thảo được cung cấp suốt cả ngày.
===================
Bạn đã nói workshops?
Học và chơi với các bậc thầy dày dạn kinh nghiệm trong các workshop này:
• Một bậc thầy trò chơi ‘Dungeon and Dragons’ dày dạn sẽ giảng dạy về mọi thứ bạn cần biết để bắt đầu cuộc phiêu lưu nhập vai của mình.
• Các bài học cờ vua MIỄN PHÍ của @rocktrollchess - gặp huyền thoại này trên đấu trường đan chéo và để anh ta khiến BẠN di chuyển như Jagger.
• Hướng dẫn và cuộc thi @Epik Knight - Trang bị nhân vật của riêng bạn và lấp đầy những chiếc ủng sưu tầm của bạn bằng những thẻ khuyến mãi HIẾM có trong Flesh and Blood TCG, một trò chơi trade thẻ tưởng tượng lấy anh hùng làm trung tâm.
Chúng tôi cũng đang hợp tác với quán cà phê @Mini-polo.
===================
Bạn chưa từng chơi một trò chơi cụ thể nào trước đây?
GAMES GURU’s chuyên dụng của chúng tôi sẽ giúp bạn thiết lập và cũng sẵn sàng trợ giúp bạn nếu bạn gặp khó khăn với các quy tắc, mẹo và chiến lược. Sau khi bạn chơi xong, hãy đóng gói trò chơi, mang nó trở lại, chúng tôi sẽ kiểm tra xem không có gì bị thiếu và Thì đấy, bạn có thể chơi một trò chơi khác.
===================
Phần từ thiện:
Chúng tôi đã liên kết với quỹ @Blue Dragon và sẽ hỗ trợ 10% chi phí vào cửa để giúp họ thực hiện công việc tuyệt vời mà họ đang làm, cũng sẽ có một hộp từ thiện dành cho những người có thể giúp đỡ theo cách đó. Để biết thêm thông tin về công việc tuyệt vời của họ, đây là liên kết đến trang web của họ: https://www.bluedragon.org/
===================
Tôi chưa bao giờ đến @Turtle Lake trước đây?
Chỉ cần theo liên kết này để biết địa chỉ và bản đồ! Liên kết: https://goo.gl/maps/B4pynUQheFZtVb249
===================
Bạn sẽ có những trò chơi gì tại sự kiện?
Danh sách đầy đủ các game hiện có sẽ được công bố trên trang của chúng tôi (@sbgamesvn)
Hãy để cuộc chơi bắt đầu!!!
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

Turtle Lake Brewing Company, 105 Quang Khanh, Hanoi, Vietnam

Sharing is Caring:

More Events in Hanoi

Phim d\u1ecbp Gi\u00e1ng Sinh: "Home Alone" (\u1ede Nh\u00e0 M\u1ed9t M\u00ecnh), 1990
Mon Nov 29 2021 at 07:30 pm Phim dịp Giáng Sinh: "Home Alone" (Ở Nhà Một Mình), 1990

Vincent Le Café

\u0110i\u1ec7n \u1ea2nh: "Home Alone" (\u1ede Nh\u00e0 M\u1ed9t M\u00ecnh), 1990
Mon Nov 29 2021 at 07:30 pm Điện Ảnh: "Home Alone" (Ở Nhà Một Mình), 1990

Vincent Le Café

N\u1ed9p h\u1ed3 s\u01a1 Vi\u1ec7n Ki\u1ec3m s\u00e1t NDTC
Tue Nov 30 2021 at 08:00 am Nộp hồ sơ Viện Kiểm sát NDTC

Viện kiểm sát nhân dân tối cao

L\u1ec4 \u0110\u1ed8NG TH\u1ed4 TR\u00d9NG TU X\u00c2Y D\u1ef0NG CH\u00d9A \u0110\u00d4N TH\u01af
Tue Nov 30 2021 at 08:00 am LỄ ĐỘNG THỔ TRÙNG TU XÂY DỰNG CHÙA ĐÔN THƯ

Làng Đôn Thư

VTI GROUP E-SPORT CHAMPIONSHIP 2021
Tue Nov 30 2021 at 05:00 pm VTI GROUP E-SPORT CHAMPIONSHIP 2021

VTI Vietnam

\u0110i\u1ec7u Valse C\u1ee7a K\u00fd \u1ee8c | Waltz with Bashir (2008) - Weekly Movie Screening 30\/11\/2021
Tue Nov 30 2021 at 07:00 pm Điệu Valse Của Ký Ức | Waltz with Bashir (2008) - Weekly Movie Screening 30/11/2021

Tổ Chim Xanh - Bluebirds' Nest

Gi\u00e1o tr\u00ecnh ti\u1ebfng \u0110\u1ee9c
Wed Dec 01 2021 at 12:00 am Giáo trình tiếng Đức

CLB Tiếng Đức Việt Đức

7 YEARS MINDX - 7 YEARS OF WAVEMAKING
Wed Dec 01 2021 at 05:00 pm 7 YEARS MINDX - 7 YEARS OF WAVEMAKING

Nắng Sông Hồng

MEETING #257: LIVE IN THE MOMENT
Wed Dec 01 2021 at 06:45 pm MEETING #257: LIVE IN THE MOMENT

The Learning Hub

Hanoi is Happening!

Never miss your favorite happenings again!

Explore Hanoi Events