SJÄTTE MASSUTROTNINGEN: KONSTAKTION - NÄR BINA TYSTNAR DÖR VI

Sat May 29 2021 at 07:00 am

Humlegården | Stockholm

F\u00e4ltbiologerna
Publisher/HostFältbiologerna
SJ\u00c4TTE MASSUTROTNINGEN: KONSTAKTION - N\u00c4R BINA TYSTNAR D\u00d6R VI
Advertisement

Obs se viktig info dels i diskussion (där finns också massor med inlägg med bilder av konst som är med i aktionen) del sist här i texten.
Vi befinner oss mitt i den sjätte massutrotningen. Varje dag försvinner arter för alltid med en ofattbar hastighet. Det går nästan inte att förstå att 60% av alla ryggradsdjur redan har utplånats de senaste 50 åren.
Allt liv på vår jord har ett egenvärde. Människan har inte rätt att leva på ett sätt som hotar att utrota andra arter. Vi verkar heller inte förstå att den sjätte massutrotningen också kommer drabba oss själva. Vi är beroende av de naturliga ekosystemen för vår egen överlevnad.
Idag hotas över 40 procent av alla insektsarter av utrotning. Vår matproduktion är beroende av pollinerare. Så mycket som 70 % av våra jordbruksgrödor går inte att odla utan pollinerare. Insektsdöden kommer oundvikligen leda inte bara till matbrist utan också svält och i förlängningen att människor dör.
Vi riskerar en temperaturökning på 3 grader eller mer vid 2100 om vi inte agerar nu. En miljon arter är redan starkt hotade just i detta ögonblick och vi har bara något 10-tal år på oss att agera. Giraffen blir blott ett sagodjur vi läser om i barnböckerna, tillsammans med alla andra stora och små djur som vi älskar.
Vårt krav: Gör ecocide till lag.
NÄR BINA TYSTNAR DÖR VI
- är en aktion som alla kan delta i.
- är en aktion som har många olika roller.
- är en aktion som också passar dig som är ny aktivist.
- är en aktion där alla kommer hålla ett avstånd på 4 meter till nästa rebell.
- är en livsviktig aktion!
Om du vill veta lite mer om aktionens olika roller och hur du kan bidra skicka ett mail till: [email protected]
Samling: 9.00 mitt i Humlegården den 29de maj.
Aktionen är slut ca 16.00. Då har vi en återsamling i Humlegården, utvärderar och firar en stund tillsammans i våra vängrupper.
KÄRLEK & UPPROR
Coronaanpassning:
1. Under samlingen utomhus kommer vi dela in oss i 8 olika grupper efter rollerna och stå långt ifrån varandra. Alla håller ett avstånd på minst 2 meter till nästa rebell.
2. Därefter delar vi in oss i mindre vängrupper än vanligt, fyra stycken rebeller i varje vängrupp för att vara säkra på att vi håller avstånd till varandra. Vi kommer inte göra någon vängruppsformering eftersom rollerna i sig är en indelning i risknivå, utan snabbt dela in grupperna i mindre vängrupper. Processen med vängruppsformering är en coronarisk - därför slopar vi den.
3. Mycket av instruktioner inför aktionen kommer delas ut i pappersform som vängrupperna får ta del av. Det betyder att samlingen i grupper kommer ske oerhört fort. Vängrupper om fyra rebeller tar del av information och kartor på egen hand som en coronaanpassning. Därefter finns det möjlighet för huvuddelegat för den mindre vängruppen att delta i ett möte där frågor kan ställas.
4. Under aktionen kommer alla rebeller befinna sig ca 5-6 meter ifrån varandra. Det kommer inte ske någon fysisk interaktion mellan rebeller under aktionen.
5. Vi är tysta, Inga sånger, Inga slagord. Detta minskar eventuell smittrisk oerhört mycket.
6. Möjligen blir det en eller två mic-checks under aktionen.
7. Det står var och en fritt att använda munskydd. Men det kommer inte vara något krav eftersom vi dels befinner oss 6 meter ifrån varandra, dels är på platser och i en riktning då vi inte riskerar att smitta allmänheten, dels sitter många rebeller ner vilket också minimerar risk att smitta allmänhet då vi befinner oss fysiskt på en annan nivå.
8. Alla i outreach samt poliskontakter kommer dock ha munskydd.
SAMLINGEN 9.00
Under samlingen träffas grupper/roller på olika platser i Humlegården. Gå till följande flaggor. Om du inte vet vilken roll du ska ha eller vet vad de olika rollerna innebär ställ dig vid Turkos Sköldpadda.
SITTARE: Rosa Bi
BANNER DROPS: Blå Fjäril
MEDIA: Orange Fjäril
REGEN: Gul Sjöhäst
OUTREACH: Grön Sjöhäst
MONTERARE: Blå Sjöhäst
POLISKONTAKT: Lila Sjöhäst
HAR EJ VALT ROLL: Turkos Sköldpadda
Viktigt att alla kommer i tid 9.00. Under samlingen får ni info om aktionen i stort och mer specifik info om din roll och rollens uppgift. Ta gärna med en matlåda med lunch eller dylikt.
Advertisement

Event Venue

Humlegården, Stockholm, Zweden

Sharing is Caring: